Thialf

GrienLinks stemde op 17 juni 2020 tegen het plan twee miljoen euro te geven om Thialf van een acuut faillissement te redden. De fractie kwam met een eigen tegenvoorstel . Dat werd niet aangenomen. Elsa van der Hoek: “Wij willen ook niet dat Thialf failliet gaat. Maar wij vinden het belangrijk dat er wel harde voorwaarden worden gesteld aan het (publieke) geld dat aan Thialf gegeven wordt. We hebben gezocht naar ruimte: eerst met ons amendement voor 8 ton met harde voorwaarden tot eind 2020. Daarna hebben we nog geprobeerd of 1,2 miljoen euro zou helpen. Maar ook dat is niet genoeg. Dus we vragen ons af wat dan wél genoeg zou zijn.”
Luister hier naar Elsa van der Hoek, Sander de Rouwe en Marc Winters (directeur Thialf) op Omrop Fryslân over het voorstel van GrienLinks

Harde voorwaarden en een dekkende begroting
Elsa van der Hoek stelde tijdens het debat voor om te kiezen voor een tijdelijke financiering tot eind 2020 onder harde voorwaarden. “Wat nu gepresenteerd is als Herstelplan Thialf , IS geen herstelplan. Geen van de scenario’s in het plan is kostend dekkend en er staan geen concrete afspraken in over bijdragen door derden. We vinden het kwalijk dat we nu om vijf over twaalf een besluit moeten nemen. Een besluit over een situatie die GrienLinks in 2013 al aan zag komen en daarom toen ook tegen de vernieuwbouwplannen heeft gestemd. Ook toen lag er geen sluitende exploitatiebegroting en was er onduidelijkheid over de bijdrage van het rijk, externe financiering door marktpartijen en commitment van de KNSB.” Daarom diende ze samen met andere partijen (de hele oppositie) een motie van de ChristenUnie mee in voor een onderzoek door de Noordelijke Rekenkamer naar hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan.

Lees hier de hele spreektekst van Elsa van der Hoek in de eerste termijn van het debat.

Het debat
Er was veel reuring in de wandelgangen tijdens het debat. Sander de Rouwe (gedeputeerde) reageerde fel op de ingediende moties en de vele vragen. Hij reageerde op het voorstel van GrienLinks: “Ik snap dit amendement heel goed. Hier zijn meerdere partijen mee bezig geweest. Gistermiddag had ik gezegd, ik vind hem niet leuk, maar ik steun hem wel. Maar ik ontraad hem nu, want gisterenavond is door het NOC/NSF een belangrijke beweging gemaakt. Hoe goed de intentie van u ook is, ik vrees dat dit zo’n moeilijke opgave is om eind van het jaar al een goed herstelplan te hebben. Als we dit doen, heeft Thialf te veel stress. Dan vraagt de directie zich constant af of er wel geld genoeg is. En dat is onwenselijk.” Op de vraag van Elsa van der Hoek of niet ook de Europese Commissie op 1 januari 2021 zicht op zwarte cijfers wil hebben, gaf de gedeputeerde geen antwoord.

Alle partijen hadden kritiek op de risico’s en open einden in het voorstel van het college. Op dinsdagavond laat (na 23 uur) kwam er nog een appje van de gedeputeerde. Hij meldde op de valreep dat NOC/NSF 250.000 euro extra wilde bijdragen aan huur voor de ijshal. Of dat echt jaarlijks zou zijn, was nog niet duidelijk. Toch vonden veel partijen hierin de hoop dat het allemaal goed komt met Thialf, de gouden medailles en de ‘zwarte cijfers’ in de begroting. Een ruime meerderheid stemde daarom wel voor de bijdrage van 2 miljoen euro aan Thialf.

Moties
CDA en PvdA stelden in een motie dezelfde vragen als GrienLinks: dekkende exploitatie, bijdragen van derden etc. Maar zonder deze als harde voorwaarden op te nemen in het voorstel. Nadat het voorstel van GrienLinks was afgewezen, stemde de fractie vóór de motie.
De fractie stemde ook voor een motie van de ChristenUnie en SP om vast te leggen dat breedtesport in het aanbod van Thialf hoort.
onderzoek doen naar de vestiging in Thialf van het nationaal (topsport)centrum voor wintersporten kreeg geen steun van de GrienLinksers. Evenals een voorstel om de directie te vervangen.

Kijk hier de vergadering. De bijdrage van Elsa begint op 1.11.00 uur