Verbodsbord voor wolven bij Friese grens?

“Onderschrijven de indieners van de motie dat internationale verdragen nagekomen moeten worden? Het beleid rond de wolven is vastgelegd en in wetgeving vertaald. Het is een illusie dat dat we een verbodsbord voor wolven bij de Friese grens kunnen neerzetten”, sprak GrienLinks Statenlid Jochem Knol tijdens de Statenvergadering op 17 juni. VVD diende samen met andere fracties een motie in om wolven uit Fryslân te weren, terwijl dit volgens internationale wetgeving niet kan, omdat de wolven beschermd zijn. “Overbodig en onuitvoerbaar”, sprak Jochem Knol dan ook namens GrienLinks. Toch werd de motie aangenomen.

De gehele bijdrage van Jochem Knol: “Voor de derde keer trekken de wolven in deze Staten de aandacht. Achter veilige muren. Het gaat slecht met de biodiversiteit, maar soms zijn er kleine successen te boeken en vestigen zich soorten die hier oorspronkelijk thuishoren en dat boven in de biologische keten. De beeldvorming over de wolf roept misverstanden op en uit angst en uit de zorg dat de landbouw geschaad wordt moeten ze weg.

Roedels wolven hebben zich mogelijk nog niet gevestigd in Nederland en de kans dat dat gebeurt in Fryslân is marginaal. Maar vanuit Duitsland en mogelijk Drenthe kunnen ze hier komen. Bekend is dat ze enorme afstanden kunnen afleggen. Tot wel 70 km per nacht. Wolven zijn mensenschuw en het klopt dat in hun jacht op voedsel incidenteel schapen en lammeren worden aangevallen. Uit Duits onderzoek blijkt dat dat een heel klein deel van het voedsel is, maar we begrijpen dat aanvallen op dieren in de landbouw erger wordt gevonden dan aanvallen op wilde dieren zoals reeën. Economische belangen gaan immers altijd boven natuur. De schade wordt vergoed en is vergeleken andere wildschade maar ook vergeleken die veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld honden marginaal. Kan de gedeputeerde aangeven hoeveel schade er momenteel uit het faunafonds in Fryslân is uitgekeerd en welke bedragen daar landelijk mee gemoeid zijn? Is de gedeputeerde bereid meer voorlichting te geven over de wolf?

De habitat richtlijn beschermt wolven. Dat vloeit voort uit het door Nederland ondertekende verdrag van Bern. Onderschrijven de indieners van de motie dat internationale verdragen nagekomen moeten worden? Het beleid rond de wolven is vastgelegd en in wetgeving vertaald. Het is een illusie dat dat we een verbodsbord voor wolven bij de Friese grens kunnen neerzetten. De door wolven veroorzaakte schade is gelukkig geregeld, Natuurlijk is dat nooit leuk, maar deze motie is naar de mening van GrienLinks overbodig en onuitvoerbaar en we kunnen ons beter richten op beter richten op het verstrekken van goede informatie.”

Na een schorsing pasten VVD, CDA, FvD en PVV het dictum van de motie vreemd aan naar een plan van aanpak om de wolf uit Fryslân te weren cq de wolf te beheren.

Uitslag stemming
De motie vreemd “Wolf niet welkom in Fryslân van VVD, CDA, FvD en PVV werd aangenomen met 21 tegen 19 stemmen. Naast de indienende partijen stemden ChristenUnie voor.
GrienLinks, SP, PvdD, PvdA, FNP, D66 en 50PLUS stemden tegen.