GrienLinks stelt vragen over continuïteit Agrarisch Natuurbeheer – dag vogels, dag bloemen

Boeren krijgen geld als ze hun best doen om de natuur op hun bedrijf de ruimte te geven. Dit systeem heet ‘agrarisch natuurbeheer’. Bij verkoop van het bedrijf kan al die inspanning verloren gaan. Jochem Knol vraagt aan Gedeputeerde Staten of er mogelijkheden zijn om natuurwaarden in het agrarisch natuurbeheer beter te beschermen. Dit vroeg Jochem Knol naar aanleiding van een krantenartikel van 20 juni 2020: Dag vogels, dag bloemen!

De beantwoording van de vragen kunt u hier vinden.

In het artikel in de Leeuwarder Courant werden de gevolgen van het overlijden van Hessel Agema uit Kollumerpomp beschreven. Na de verkoop van het bedrijf aan een grote Limburgse boer zijn de natuurwaarden, waarvoor Agema zich enorm had ingezet, verwaarloosd door de nieuwe Limburgse eigenaar.