Nieuwsbrief juni/juli 2020

Provinciale politiek gáát ergens over! Zie hieronder bijvoorbeeld de punten van de laatste drie vergaderingen in juni. Voor onze drie Statenleden de afsluiting van een eerste – veelbewogen – jaar. Lees hieronder hoe Elsa van der Hoek dit eerste jaar ervaren heeft.

We wensen iedereen een goede en gezonde zomer toe en zijn weer terug in augustus!

 • Een jaar Statenlid: hoe is dat?
 • Windmolens: níet voor de mienskip, wél voor de coalitie
 • GrienLinks wil hogere ambitie RES (regionale energiestrategie)
 • Aandacht voor water, natuur en milieu essentieel voor alle Friezen (Algemene Beschouwingen)
 • Meer natuur met Natuer mei de Mienskip
 • Thialf: een lastige keuze
 • Nieuwe bruggen en sluis Kornwerderzand
 • Verbodsbord voor wolven bij de grens?
 • Fryslân omarmt de donuteconomie, maar #hoedan?

Schriftelijke vragen in juni:

 • Compensatie Polderhoofdkanaal
 • Agrarisch natuurbeheer: dag vogels, dag bloemen!
 • Compensatie Zeeland marinekazerne gevolgen voor Fryslân

Wil je meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website, of volg ons op facebooktwitter en  instagram.

Elsa schrijft: een jaar Statenlid, hoe is dat?

In maart 2019 ben ik geïnstalleerd als Statenlid voor GrienLinks. Ik was helemaal nieuw in de politiek en had nog geen politieke ervaring. Ik was een paar jaar daarvoor lid geworden van de partij, omdat ik iets wilde doen aan de verharding van de samenleving en me zorgen maakte over hoe wij als mensen met elkaar en onze omgeving omgaan. Wat was ik onder de indruk van alles en wat vond ik het spannend.

Meer lezen?

Winddebat: niet voor de mienskip, wél voor de coalitie

“Op papier klopt de aangepaste verordening Romte, en biedt het een oplossing. NIET voor de mienskip, maar wél voor de coalitie. Alle ingezonden brieven, de zienswijzen van vele verschillende personen, verenigingen en gemeenten, die glashelder aangeven dat Fryslân in 2020 behoefte heeft aan iets héél anders. Dit is geen PS-voorstel, het is een aan de onderhandelingstafel bereikt compromis”, zei fractievoorzitter Charda Kuipers in het debat over windenergie op 1 juli 2020. Ze diende diverse voorstellen in of mee in voor meer ruimte in de Provinciale regels voor windenergie, maar de coalitie hield de gelederen potdicht.

Lees meer

GrienLinks wil hogere energie ambitie (RES)

GrienLinks was niet erg te spreken over de concept RES, die 17 juni 2020 in de Staten werd besproken. “Ambitieloos, met alleen plannen die al vergund of lopend zijn, terwijl ondertussen drempels worden opgeworpen door de provincie voor zonne-energie en windenergie”, vindt fractievoorzitter Charda Kuipers.” Ook vanwege de doelen in de verdere toekomst zullen we linksom of rechtsom gedwongen worden tot méér. Alleen al onze eigen elektriciteitsvraag over 10 jaar is fors hoger dan ons bod in dit document. Hoe gaan we daar mee om?”, sprak ze in het debat. Ze diende een motie in om voor de RES 1.0 uiterste inspanningen te leveren voor een hoger bod, van minimaal het eigen elektriciteitsverbruik in 2030. Dat haalde het niet.

Meer lezen?

Aandacht voor water, natuur en klimaat essentieel voor alle Friezen

“Het coronavirus heeft onze sociale wereld op zijn kop gezet en legt pijnlijk ingesleten gewoontes bloot. Hoe gaan wij met elkaar om, met onze ouderen, onze medemens met verschillende achtergronden, onze kinderen. De acute crisis die corona teweeg brengt dreigt echter te overschaduwen waar wij het zeker ook over moeten hebben! Biodiversiteit, water, stikstof, klimaat, verduurzaming. Allemaal ondervinden zij het effect van een verstoorde balans in ons ecosysteem. Kleine stappen helpen niet meer, er moeten substantiële maatregelen komen.” Dit zei Charda Kuipers bij de Algemene Beschouwingen op 24 juni 2020 voor de begroting van 2021.

Lees hier verder

Meer natuur met Natuer mei de Mienskip

“In deze Staten hebben we het vaak over de mienskip en draagvlak. Het aanbod van de landbouw- en natuurbeschermingsorganisaties om meer natuur aan te leggen voor hetzelfde geld moeten we dan ook met beide handen aangrijpen”, sprak Statenlid Jochem Knol in het debat over de evaluatiecriteria voor Natuer mei de Mienskip op 1 juli 2020. “Primair is dat de natuurdoelen worden bereikt, dat wordt door alle partijen onderschreven en het is ons inziens dan ook wenselijk dit vast te leggen in het besluit. Hiervoor dienen we een amendement in.” Ook diende hij een amendement in voor een gewogen totaalbeoordeling.

Lees hier meer

Thialf: een lastige keuze

GrienLinks stemde op 17 juni 2020 tegen het plan twee miljoen euro te geven om Thialf van een acuut faillissement te redden. De fractie kwam met een eigen tegenvoorstel . Dat werd niet aangenomen. Elsa van der Hoek: “Wij willen ook niet dat Thialf failliet gaat. Maar wij vinden het belangrijk dat er wel harde voorwaarden worden gesteld aan het (publieke) geld dat aan Thialf gegeven wordt. We hebben gezocht naar ruimte: eerst met ons amendement voor 8 ton met harde voorwaarden tot eind 2020. Daarna hebben we nog geprobeerd of 1,2 miljoen euro zou helpen. Maar ook dat is niet genoeg. Dus we vragen ons af wat dan wél genoeg zou zijn.”
Luister hier naar Elsa van der Hoek, Sander de Rouwe en Marc Winters (directeur Thialf) op Omrop Fryslân over het voorstel van GrienLinks

Lees hier meer

Nieuwe bruggen en sluis bij Kornwerderzand

“De provincie draagt in dit voorstel het grootste deel van de verantwoordelijkheid voor de risico’s en onzekerheden rond het vervangen van de Sluis Kornwerderzand. Terwijl het een zaak is van het Rijk. Daarom hebben wij onze bedenkingen bij de bestuursovereenkomst. De bruggen in de A7 op de Afsluitdijk zijn in slechte staat en zullen spoedig moeten worden vervangen. Hier zijn we wel voor.” Dit zei Elsa van der Hoek op 17 juni 2020 tijdens de Statenvergadering.

Lees hier meer

Fryslân omarmt de donuteconomie, maar #hoedan?

“In deze startnotitie staan prachtige uitgangspunten waar wij ons volledig in kunnen vinden. Zo lezen wij: ‘Natuurlijk moeten we zorgen voor voldoende werk, inkomen en vitaliteit, maar wel binnen de planetaire grenzen van wat volhoudbaar is’. Fryslân omarmt zo de donuteconomie, een model waar wij als GrienLinks achter staan. Maar: het concept circulair ondernemen is lastig in de praktijk te brengen. Dus wordt de grote vraag: hoe dan? We willen daarom dat de beleidsbrief circulaire economie beter aangeeft hoe we de doelen gaan bereiken.” Dit zei Charda Kuipers op 1 juli 2020 bij de behandeling van de startnotitie circulaire economie.

Verder lezen

Vragen over compensatie Polderhoofdkanaal

De problemen rond het Polderhoofdkanaal zijn nog steeds niet opgelost. Bij Alddjip en Nijbeets zou natuurcompensatie plaatsvinden, maar dit gebeurt onvoldoende. Al eerder hebben GrienLinks en PvdD hier vragen over gesteld en er hebben diverse rechtszaken plaatsgevonden. Statenleden Jochem Knol en Charda Kuipers van GrienLinks willen nu weten of dankzij een recente bestemmingsplanwijziging daadwerkelijk de nodige oppervlakte in Alddjip is gecompenseerd of dat dit alleen maar ten koste is gegaan van de oppervlakte van dit compensatiegebied

Lees hier meer

Vragen over agrarisch natuurbeheer: dag vogels, dag bloemen!

Boeren krijgen geld als ze hun best doen om de natuur op hun bedrijf de ruimte te geven. Dit systeem heet ‘agrarisch natuurbeheer’. Bij verkoop van het bedrijf kan al die inspanning verloren gaan. Jochem Knol vraagt aan Gedeputeerde Staten of er mogelijkheden zijn om natuurwaarden in het agrarisch natuurbeheer beter te beschermen. Dit vroeg Jochem Knol naar aanleiding van een krantenartikel van 20 juni 2020: Dag vogels, dag bloemen!

Meer lezen?

Compensatie marinekazerne Zeeland gevolgen voor Fryslân

Zeeland krijgt compensatie voor het niet doorgaan van de marine kazerne. Zij krijgen een snelle treinverbinding met de Randstad en een Delta kenniscentrum. Elsa van der Hoek stelt vragen aan het college van Fryslân over deze compensatie.

Meer lezen?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl