GrienLinks verbaasd over keuze dienstauto’s GS

GrienLinks is verbaasd dat Gedeputeerde Staten in de keuze voor hun dienstauto’s zijn afgeweken van hun eigen doelstellingen. Daarom heeft de fractie daar schriftelijke vragen over ingediend. Statenlid Elsa van der Hoek: “De nieuwe dienstauto’s die de Gedeputeerde Staten gekozen hebben zijn opnieuw hybride, niet fossielvrij. Al na zestig kilometer rijden ze op benzine. Die keus begrijpen wij niet, omdat GS zelf het ambitiedocument Circulaire Economie heeft getekend, waarin afgesproken is bij vervanging in te zetten op voertuigen op basis van niet-fossiele brandstoffen. GS had dus allerlei prima fossielvrije alternatieven kunnen bedenken. Zeker als je bedenkt dat de provincie al in mei 2019 heeft besloten over een paar jaar energieneutraal te zijn en een voorbeeldfunctie te hebben.”

Gedeputeerde Staten hebben aangegeven in de media dat de keuze voor de hybride dienstauto’s is gemaakt omdat elektrische auto’s een te kleine actieradius hebben voor de ritten naar Den Haag en Brussel. Van der Hoek: “Dat is onzin. Alleen de auto’s uit de selectie die ze bekeken hebben hadden een te klein bereik. Maar er zijn ook andere elektrische auto’s waarmee Den Haag en Brussel goed haalbaar zijn. Bovendien had ook nog gekozen kunnen worden voor een mix van een aantal elektrische auto’s en een auto op een andere (bijna) fossielvrije brandstof.” GrienLinks vraagt daarom waarom Gedeputeerde Staten daar niet naar gekeken hebben.