Advies: wettelijke doelen voor bodemdaling in veenweiden

Om bodemdaling in het veenweidegebied echt aan te pakken moet wettelijk worden vastgelegd dat die daling binnen tien jaar met de helft is afgenomen. Halen provincies die doelstelling niet dan moet de minister ingrijpen. Dat adviseert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) in zijn advies Stop bodemdaling (tekst Friesch Dagblad). “We blijven al twintig jaar hangen in rapporten en pilots in een polder of bij een enkele boer. In de tussentijd zakt de bodem verder. Met wettelijke doelstellingen heb je een stok achter de deur”, zegt René van de Zanden van de RLI.

Jochem Knol van GrienLinks: “Dit is precies wat we nodig hebben, dit advies van de RLI, want het duurt allemaal veel te lang. Ik zou bijna zeggen dat het rapport 40 jaar te laat is. We doen al 40 jaar te weinig om het probleem van de bodemdaling in het veenweidegebied aan te pakken. Met grote gevolgen voor de natuur (verdroging), voor de burgers (verzakken van huizen) en boeren (die steeds afhankelijker worden van het waterbeheer). En niet te vergeten, de CO2-uitstoot! Het is de hoogste tijd voor echte keuzes. En dat doet pijn en kost een hoop geld.

We doen in Fryslân al 20 jaar proeven en onderzoeken en 40 jaar wordt er al gepraat over de bodemdaling in de veenweiden, het putje van de provincie. Intussen stijgt de zeespiegel. Het watersysteem in Fryslân staat onder druk. We hébben geen tijd meer. Dit is het kantelpunt.”

Het rapport van de RLI: Stop bodemdaling in de veenweidegebieden
Meer weten over de discussie over de bodemdaling in de veenweiden?

Op de foto: jonge mensen bij de klimaatmars 10 maart 2019