Meer aandacht voor inclusiviteit en sociale veiligheid in sport

Discriminatie, op wat voor grond dan ook, hoort nergens thuis, ook niet in sport. Ook mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag moet tegengegaan worden. Sport moet je niet beschadigen, maar je zelfvertrouwen juist laten groeien. En iedereen moet veilig en met plezier kunnen sporten. Daarom diende Statenlid Elsa van der Hoek daar moties toe in in de Statenvergadering van 16 september bij de behandeling van de startnotitie Sport.

Elsa van der Hoek tijdens de Statenvergadering van 16 september 2020:
“Sport is een sterk verbindend element in onze samenleving. Het leert ons winnen, verliezen en samenwerken en zorgt voor sociale cohesie in dorpen en wijken. Bovendien draagt sport bij aan een gezond en vitaal leven en kan daarbij een belangrijke bijdrage leveren aan de brede welvaart.

Zo begint de startnotitie Sport, een prachtige notitie met veel ambitie. Daar zijn we heel blij mee en dat hoort u niet zo vaak van ons, want meestal vindt GrienLinks dat de ambitie ontbreekt, hoewel dit plan is wel weer heel erg ambitieus. Want wat heeft nu de prioriteit, is dat de 1e ambitie, over sportdeelname of de 8e over het halen van internationale topsportevenementen naar Friesland? Zit er een ranking in?
Wij vinden Breedtesport bijvoorbeeld de hoogste prioriteit hebben!

De Friese sporten, daarvan is de ambitie, dat elk kind op de basisschool kennis heeft gemaakt met Friese sporten. Fierljeppen en skûtsjesilen zijn niet echt sporten die je makkelijk op de basisschool beoefent. Wij zijn eigenlijk wel benieuwd hoe we dit zouden moeten doen? Er wordt gesuggereerd om in elke dorp of wijk een schans te maken, waar mensen kunnen fierljeppen. Vroeger ging ik als kind wel eens met een polsstok het land in, om binnen 10 minuten onder de blubber thuis te komen, sporten kan dus heel laagdrempelig en hoeft niet veel te kosten. We kunnen dure sportaccommodaties bouwen, maar we zien ook graag dat er basketbalveldjes, pannakooien en trapveldjes worden aangelegd, waar kinderen buiten kunnen spelen en sporten en dat de bestaande voorzieningen goed worden onderhouden.

Ik zie Topsport in elk kopje terugkomen. Ook is het een mooie ambitie om grote internationale sport evenementen naar Friesland te willen halen, maar dit vraagt ook grote inzet van politie en veiligheidsdiensten, er is nog niet duidelijk hoeveel geld er nodig is, beschikbaar is en hoe dit dat verdeeld moet worden en is het eigenlijk niet een onderwerp wat onder de gastvrijheidseconomie hoort. Dit is zal dus verder moeten worden uitgewerkt in de beleidsbrief sport.

Wat ik ook mis is het onderwerp diversiteit en inclusiviteit in de sport. Ieder kind, iedere jongere, iedere volwassene moet veilig en met plezier kunnen sporten. Uitsluiting en schelden, wat helaas nog steeds voorkomt, moeten we met elkaar tegengaan. De gedeputeerde heeft naar aanleiding van de commissie wel aangegeven dat hij het onderwerp zou meenemen, maar aangezien het in geen enkel stuk staat benoemd, twijfel ik er aan of het eerder al als prioriteit is gezien. We hopen wel dat het als onderwerp wordt meegenomen, maar het zit blijkbaar nog niet vanzelfsprekend in het DNA van de provincie. Daarom dienen we een motie in samen met de PVDA, D66,SP, PvdD, 50PLUS.

Een motie over Sport en inclusiviteit, naar aanleiding van de motie vreemd Regenboogprovincie, en naar aanleiding van artikel 1. Want discriminatie op wat voor grond dan ook hoort niet thuis in de sport. Deze motie wordt mee ingediend door de PvdA, D66, PvdD, SP en 50PLUS.

Een tweede motie , mee ingediend door de PvdA, gaat over de sociale veiligheid in Sport. Eén op de acht sporters is slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag door medesporters, coaches of begeleiders of andere betrokkenen. Ook zijn er signalen van fysieke en mentale mishandelingen van sporters door trainers/begeleiders in de Topsport. Onlangs was in het nieuws dat ook tijdens trainingen van turnsters in het Olympisch turnteam in Heerenveen misstanden zijn voorgekomen.

Het Centrum Veilig Sporten, dat onder de vlag van NOC/NSF als vertrouwenspunt functioneert, beaamt deze signalen. Wij vinden dit vreselijk. Sport hoort je niet te beschadigen, maar juist je zelfvertrouwen te laten groeien.

Wij willen daarom aandacht en zorg terugzien in de Sportnotitie. Als de provincie zich verbindt aan de topsport, zal deze er ook op moeten toezien dat onze sporters veilig kunnen sporten en met trots en vertrouwen hun medaille kunnen dragen.”

Stemming
De motie sport en inclusiviteit is met 26 stemmen voor en 17 stemmen tegen aangenomen. De SP, PvdD, PvdA, ChristenUnie, D66, 50plus en CDA stemden voor. VVD stemde verdeeld (3 stemmen tegen 1 stem voor).

Ook de motie sport en sociale veiligheid is aangenomen, met 27 stemmen voor en 16 tegen. Hierbij stemden de SP, PvdD, PvdA, D66, 50plus en CDA voor. Opnieuw stemde de VVD hier verdeeld met 3 stemmen voor en 1 tegen.