Vragen: is bouwen stal Ee ten koste van natuur in Lauwersmeergebied toestaan?

De GrienLinks Statenfractie wil van het Friese college weten of het klopt dat er in Ee een stal gebouwd wordt zonder dat de noodzakelijke vergunningen verleend zijn. De fractie stelt daar vragen over.

Uit een artikel in de LC van 17 oktober 2020 blijkt dat de stal wordt gebouwd naast het Natura 2000 gebied Lauwersmeer. De vergunningen voor deze stal zijn door de rechter al twee maal vernietigd. Jochem Knol van GrienLinks: “We willen weten waarom er doorgebouwd mag worden zonder die vergunningen. Een vergunning wordt toch niet voor niks twee maal vernietigd? We vragen ons ook af hoe zorgvuldig het college de afwegingen rond de natuurbelangen maakt. Dit is niet de eerste keer dat het college teruggefloten wordt door de rechter. Het lijkt er nu op dat de belangen van een individuele ondernemer zwaarder wegen dan die van het algemeen belang, zoals onze natuur.”

De provincie antwoordde dat de derde vergunning wel zou worden verstrekt en dat doorbouwen geen probleem was. Dit was mogelijk omdat er jurisprudentie voor is.

Op diezelfde dag oordeelde de rechter dat de vergunning vernietigd werd. Ook vond de rechter dat het doorbouwen aan de stal ongeoorloofd was.