GrienLinks stelt vragen over natuurcompensatie Polderhoofdkanaal

GrienLinks stelt opnieuw schriftelijke vragen over de natuurcompensatie bij het Polderhoofdkanaal.
Een van de omwonenden is niet tevreden over de wijze van compenseren van de schade aan de natuur bij de heropening van het Polderhoofdkanaal. De omwonende heeft van de rechter gelijk gekregen. De gemeente en de provincie hebben de natuurcompensatie niet goed aangepakt. Jochem Knol: “We vinden dit niet netjes en vragen ons af waar de provincie in dit soort kwesties vaker de regels ruimer uitlegt dan is toegestaan.”

Lees hier de antwoorden van het college.

De rechter heeft op 2 september 2020 uitspraak gedaan naar aanleiding van een handhavingsverzoek. Uit de uitspraak van de rechter blijkt dat de ruimte van de provincie om zelf regels voor natuurcompensatie te interpreteren beperkt is. Jochem Knol: “Naast de vraag waar de provincie in dit soort kwesties vaker de regels ruimer uitlegt dan is toegestaan, willen we ook graag een overzicht van de beslissingen over natuurcompensatie in andere zaken.”

De natuurcompensatie bij het Polderhoofdkanaal is een slepende kwestie. Het begon met de beslissing in 2012 om het Polderhoofdkanaal geschikt te maken voor de recreatievaart. Daar moest het kanaal en de oevers (lees: de natuur) ingrijpend voor worden aangepast. GrienLinks heeft in 2012 voorgestemd na lang twijfelen. De fractie stemde voor, omdat er grootschalig gecompenseerd zou worden voor de aantasting van de natuur en er een overeenkomst lag met natuurbeherende organisaties. De natuurcompensatie moest uitgevoerd worden door de gemeente Opsterland en de Provincie Fryslân. Ze zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de natuurcompenserende maatregelen, maar deze zijn dus nog altijd niet voldoende uitgevoerd…

Al eerder stelde de GrienLinks Statenfractie vragen over dit onderwerp. Zie Hier en hier .