Stikstofprobleem ontkennen helpt niet

“We pleiten voor het zorgvuldig en snel afhandelen van de vergunningsaanvragen voor boeren die in de knel zitten door het intrekken van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). Hierbij moet de balans tussen natuur en bedrijven overeenkomstig de uitspraak van deze Staten en volgens de wettelijke kaders in de gaten worden gehouden. Daarmee helpen we meer dan weer een lening tegen gunstige voorwaarden die als staatsteun kan worden uitgelegd”. Dit zei Jochem Knol bij de behandeling van een voorstel van FvD over een financieringsarrangement voor boeren met een PAS-probleem.

Waarom is stikstof een probleem?

Jochem Knol: “Dit is het paard de wortel voorhouden. Zo’n financieringsarrangement moet eerst uitgezocht worden, dat duurt dan een paar jaar. Het risico dat het niet van de grond komt is groot. We kunnen dus beter het probleem oplossen via de vergunningverlening. Daarbij: de rechter doet een uitspraak over stikstof en hier komt die problematiek uit voort. Forum ontkent hier in de Staten het stikstofprobleem. Maar het is een feit. Waarom ontkent u dat?”

De motie vreemd werd aangenomen met alleen de 8 stemmen van GL, SP, PvdD en D66 tegen.

Lees hier de hele bijdrage van Jochem Knol bij dit punt