Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân oktober 2020

Elsa van der Hoek (op de foto) ‘deed’ vier onderwerpen in de vergadering in oktober van de Friese Staten. Een grote klus. Haar motto’s die dag: “Afspraak is afspraak” en “Wees wijs met water”. Jochem Knol kreeg het aan het einde van de dag nog aan de stok met het FvD over het stikstofprobleem. Het is nooit saai in de politiek. En: het doet er toe. Zeker in deze tijd. Doe mee!

Lees hieronder in de nieuwsbrief over onze acties en standpunten in de Staten over de volgende onderwerpen:

 • Schoon water: afspraak is afspraak!
 • Fryslân Fytslân
 • GrienLinks wil aanpak verdroging natuur en zoetwatervoorraadplan
 • GrienLinks: ook sociale veiligheid in het OV
 • Stikstofprobleem ontkennen helpt niet
 • Vragen over natuurcompensatie Polderhoofdkanaal
 • Vragen over bouwen stal Ee zonder vergunning

Volgende maand op de agenda 25 november 2020:

 • Startnotitie landbouw: input gevraagd!
 • Rekenkamerrapport over duurzame landbouw
 • Plan voor energieneutrale provincie
 • Wijziging regels Zonnepanelen in de Verordening Romte
 • Verdeling klimaatgeld Rijk veenweiden

Wil je helpen bij een punt voorbereiden, meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website, of volg ons op facebooktwitter en  instagram.

Of neem contact op met de fractie via: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Schoon water: afspraak is afspraak!

“Afspraak is afspraak, vinden wij, zeker als het om zoiets belangrijks gaat als de kwaliteit van ons water. De waterkwaliteit is nog altijd niet op orde. En de doelen van de Kader Richtlijn Water gaan we met deze voorstellen niet halen voor 2027. Dat moet echter wel”, zei Elsa van der Hoek bij het begin van het debat op 21 oktober 2020 over schoon en genoeg water. De fractie stemde uiteindelijk – als enige partij – tegen het voorstel om de maatregelen uit te smeren tot na 2027.

Meer lezen?

Fryslân Fytslân

“Fryslân Fytslân, zoals de gedeputeerde tijdens de commissie zei, dat zien wij helemaal zitten. Laten we dan ook streven naar Fryslân de Veiligste FietsProvincie.” Zo sloot Elsa van der Hoek haar bijdrage op 21 oktober 2020 af. Al tijdens de commissie op 7 oktober 2020 vroeg Elsa van der Hoek om een toezegging van de gedeputeerde om te kijken naar de oorzaken van fietsongevallen, deze toezegging werd gedaan door Gedeputeerde de Rouwe

Lees hier verder

GrienLinks wil aanpak verdroging natuur en zoetwaterplan

De GrienLinks fractie was op 21 oktober in het Statendebat tevreden over de startnotitie Waterprogramma. Op twee punten na. Elsa van der Hoek: “Wij zijn van mening dat verdroging een groot risico is en willen daar een grotere ambitie voor. Verdroging heeft op termijn grote impact op onze natuur, landbouw, biodiversiteit en, niet onbelangrijk, onze watervoorraad.” Ze diende daarom twee moties in: een over de verdrogingsaanpak en een voor een zoetwatervoorraadplan. Het voorstel voor het zoetwatervoorraadplan werd aangenomen. Elsa verwees aan het eind van haar speech naar een oude leus uit haar jeugd: “Wees wijs met water!”

Lees meer

Stikstofprobleem ontkennen helpt niet

“We pleiten voor het zorgvuldig en snel afhandelen van de vergunningsaanvragen voor boeren die in de knel zitten door het intrekken van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). Hierbij moet de balans tussen natuur en bedrijven overeenkomstig de uitspraak van deze Staten en volgens de wettelijke kaders in de gaten worden gehouden. Daarmee helpen we meer dan weer een lening tegen gunstige voorwaarden die als staatsteun kan worden uitgelegd.” Dit zei Jochem Knol bij de behandeling van een voorstel van Forum voor Democratie over een financieringsarrangement voor boeren met een PAS-probleem.

Meer lezen?

GrienLinks: sociale veiligheid ook in het Openbaar Vervoer

Reizigers en personeel moeten zich sociaal veilig kunnen voelen in het openbaar vervoer en verkeer. Daarom diende Statenlid Elsa van der Hoek tijdens de Statenvergadering op 21 oktober 2020 een motie in om dat op te nemen in het beleid voor de regionale mobiliteit. De motie werd aangenomen. Ook vroeg ze prioriteit voor emissiearm vervoer en aandacht voor voetgangers en een rondje Fryslân via de lightrail.

Lees hier meer

Vragen over natuurcompensatie bij Polderhoofdkanaal

GrienLinks stelt opnieuw vragen over de natuurcompensatie bij het Polderhoofdkanaal.
Een van de omwonenden is niet tevreden over de wijze van compenseren van de schade aan de natuur bij de heropening van het Polderhoofdkanaal. De omwonende heeft van de rechter gelijk gekregen. De gemeente en de provincie hebben de natuurcompensatie niet goed aangepakt. Jochem Knol: “We vinden dit niet netjes en vragen ons af waar de provincie in dit soort kwesties vaker de regels ruimer uitlegt dan is toegestaan.”

Meer lezen?

Bouwen ten koste van de natuur. Mag dat?

De GrienLinks Statenfractie wil van het Friese college weten of het klopt dat er in Ee een stal gebouwd wordt zonder dat de noodzakelijke vergunningen verleend zijn. De fractie stelt daar vragen over. Uit een artikel in de LC van 17 oktober 2020 blijkt dat de stal wordt gebouwd naast het Natura 2000 gebied Lauwersmeer. De vergunningen voor deze stal zijn door de rechter al twee maal vernietigd. Jochem Knol: “We willen weten waarom er doorgebouwd mag worden zonder die vergunningen. Een vergunning wordt toch niet voor niks twee maal vernietigd?”

Meer lezen?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl