GrienLinks stelt vervolgvragen over mogelijke dumping granuliet in De Deelen

In maart 2020 heeft GrienLinks vragen gesteld over de mogelijke dumping of het verwerken van granuliet (‘Noorse leem’) in Fryslân. Gedeputeerde Staten antwoordde niet op de hoogte te zijn van het toepassen van granuliet bij Friese projecten. Uit een uitzending van Zembla blijkt dat er wél granuliet gestort is in een natuurgebied in Fryslân.

Jochem Knol van GrienLinks: “In die uitzending wordt duidelijk dat er in 2016 wél 120.000 ton granuliet in een plas bij het natuurgebied De Deelen bij Terband gedumpt is. Dat is een enorme hoeveelheid. Voor het dumpen van dit materiaal zijn vergunningen nodig en we willen van Gedeputeerde Staten weten of de provincie hierin een rol heeft gespeeld. Als dat het geval is willen we weten of de provincie precies op de hoogte was van de herkomst van het gestorte materiaal en of bekend was dat er een chemische bindmiddel aan toegevoegd is en wat de effecten daarvan zijn.”

GrienLinks vraagt verder of er indertijd onderzoek is uitgevoerd, hoe het granuliet is verwerkt en wie er verantwoordelijk is voor de vergunningverlening. Bovendien is onduidelijk of elders in de provincie nog granuliet is verwerkt of dat daar nog plannen voor zijn. Een ruime meerderheid van Provinciale Staten in Gelderland heeft zich al uitgesproken tegen het dumpen van granuliet. Jochem Knol: “Wij willen weten of ons college het daarmee eens is”.