Persbericht: Nieuwe voorzitter GrienLinks Fryslân

Paul van Gessel uit Leeuwarden is afgelopen zaterdag 31 oktober 2020 gekozen tot nieuwe voorzitter van GrienLinks Fryslân. Hij is de opvolger van Gerda Koopman uit Langedijke, die de functie de afgelopen 2,5 jaar bekleedde.

De Ledenvergadering vond online plaats. Door Corona is een fysieke vergadering op dit moment niet mogelijk. Ook online werd het een geanimeerde vergadering waaraan 40 leden hebben deelgenomen.
Auke van der Heide uit Leeuwarden(penningmeester) en Gerda Koopman werden als lid in het bestuur gekozen. Door zijn verhuizing moest helaas afscheid worden genomen van Douwe Hoekstra. Secretaris is Marije Puite-Visser uit Harlingen.

Paul van Gessel is een GroenLinkser van het eerste uur. In de partij heeft hij diverse bestuursfuncties vervuld. Paul heeft bestuurlijk ervaring in de landbouwsector. Ook vervulde hij managementfuncties in het internationale toeristische bedrijfsleven en in de culturele sector. Zijn doel is de Friese afdelingen te helpen zich verder te versterken en op meer plaatsen klaar te maken voor bestuursverantwoordelijkheid. GroenLinks maakt immers ook in Fryslân een aansprekende groei door.

In de ledenvergadering bleek dat GrienLinks zich grote zorgen maakt over de bodemdaling en verdroging in het veenweidegebied. Niet alleen natuur en landschap worden erdoor bedreigd. Ook woonhuizen en infrastructuur lopen grote schade op. De 3 Friese Statenleden geven daarom hoge prioriteit aan het samen met vertegenwoordigers in gemeenten en waterschap oplossen van deze stille ramp in het landelijk gebied.