Doorgaan met plannen energieneutrale provincie

Hoewel de plannen van de provincie om energieneutraal te worden nog niet heel duidelijk zijn, wil GrienLinks graag de vaart erin houden. Daarom stemde de fractie voor de plannen in de Statenvergadering op 25 november 2020. Wel vroeg fractievoorzitter Charda Kuipers aandacht voor de inzet van groen gas op de korte termijn en besparingen op energie. Ook diende ze een motie mee in van het CDA om de effecten van thuiswerken (door corona) op de energiebesparing te onderzoeken en een plan te maken om het thuiswerken door te zetten en het provinciehuis efficient te gebruiken.

De bijdrage van Charda Kuipers:

“Voorzitter,

Over dit voorstel kan ik kort zijn. GrienLinks is een partij van idealen, en het streven naar een energieneutrale provincie in 2025 vinden wij prachtig. Om het doel te bereiken willen wij best de beurs opentrekken, maar alle gedetailleerde bedragen ten spijt is er nog geen zicht op het grotere plaatje. Het implementatieplan dat voorligt, is onvolledig en onoverzichtelijk. Dat er slechts een deel van de beschikbare energiemix ingezet kan worden (wind blijft buiten zicht) helpt natuurlijk niet mee.
We zijn geneigd om dit voorstel terug te sturen en opnieuw te beoordelen wanneer er meer uitgewerkt is, zodat er een integrale afweging gemaakt kan worden.

Het plan leest nu vooral als een voorstel om de vele genoemde bedragen netjes weg te kunnen schrijven in de begroting. Dat, en de stip op de inmiddels nabije horizon maken dat we dit proces niet moeten willen vertragen. Bijsturen komt wel als de concretere deelplannen naar de Staten komen.
Twee onderdelen wil ik graag nog apart op ingaan, het groengas en besparing. GrienLinks deelt de mening van het CDA om dubbele investeringen zo mogelijk te mijden. Toch zien wij wel degelijk voordeel, ook als ‘launching customer’, om aan te haken bij de ontwikkeling van een warmtenet in de binnenstad van Leeuwarden. Daarom stellen wij voor om de geopperde rechtstreekse buis tussen vergister en provinciehuis niet aan te leggen, maar te werken met de certificaten uit het eigen opgewekte groengas. Dat heeft mogelijk wel gevolgen voor de doelstelling op papier, kan de gedeputeerde daar iets over zeggen?

Verder zijn wij benieuwd naar het verband tussen het besparingsplan in het kader van de RES, komt er een equivalent voor de eigen organisatie? Er wordt al veel benoemd in het implementatieplan, maar wat ons betreft kan de nadruk er niet genoeg op liggen. Uiteindelijk valt daar een hele grote winst te behalen, zowel voor het bereiken van de doelstelling, als voor de financiën.
Tenslotte voorzitter, de staten zullen via de bestuursrapportage waarschijnlijk niet kunnen volgen of en hoe de aanbestedingsprocedures aangescherpt zijn. kan de gedeputeerde aangeven hoe zij hier zicht op houdt en de staten hier zicht op kan houden?”

Charda Kuipers diende een motie van het CDA in om de effecten van thuiswerken op de energiebesparing van de provincie te onderzoeken en een organisationeel plan te maken voor thuiswerken.

Uitslag stemming:

(volgt nog)