Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân november 2020

Op 11 november liet Charda Kuipers de mening van GrienLinks horen in de Staten over de begroting van de provincie. Haar conclusie: ” “Het college wil de laatste vrije miljoenen die er nog zijn besteden aan allerlei zaken, behalve aan urgente opgaven als water, natuur en klimaat. Terwijl het alle hens aan dek is.”

En op 25 november bespraken we de toekomst van de landbouw en duurzame energie in Fryslân. Daarnaast vroegen we, samen met andere partijen, waarom er op hazen en konijnen gejaagd mag worden.

Het geluid van GrienLinks is hard nodig. Doe mee!

Lees hieronder in de nieuwsbrief over onze acties en standpunten in de Staten in november:

  • Vragen over jacht op haas en konijn
  • GL over begroting: “We moeten kiezen voor water, natuur en klimaat”
  • Rekenkamerrapport over landbouwbeleid provincie
  • Startnotitie landbouwagenda
  • Plan voor energieneutrale provincie
  • Wijziging regels Zonnepanelen in de Verordening Romte
  • Vragen over dumpen granuliet in de Deelen
  • Vragen over zoutwinning Waddenzee

Wil je ons helpen (kun je bijvoorbeeld leuke filmpjes maken, leuk schrijven, mooie foto’s maken of weet je veel over een bepaald onderwerp), wil je gewoon meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website of volg ons op facebooktwitter en  instagram of neem contact op met de fractie via: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Provincie wil niet stoppen met jacht op haas en konijn

De provincie is niet van plan om vooruitlopend op een landelijk verbod te stoppen met de jacht op hazen en konijnen. Dat antwoordde gedeputeerde Klaas Fokkinga op vragen van Statenfracties van SP, GrienLinks en Partij voor de Dieren tijdens de Statenvergadering op 25 november 2020. De fracties vroegen om de stop omdat begin november haas en konijn zijn toegevoegd aan de rode lijst voor bedreigde zoogdieren. Naar aanleiding daarvan heeft een meerderheid van de Tweede Kamer de Minister van LNV opgeroepen het schieten van haas en konijn te verbieden.

Lees hier verder

GrienLinks over begroting: “We moeten kiezen voor water, natuur en klimaat”

“(..) Het moet echt anders, het is tijd voor verandering. We móéten kiezen voor water, natuur en klimaat om Fryslân naar een veel mooiere toekomst te brengen.” Charda Kuipers zei dit bij de bespreking van de begroting van de provincie in de Friese Staten op 11 november 2020.

“Voorzitter, ik besloot, ter voorbereiding, eerst eens terug te kijken naar wat mijn GrienLinks voorgangers in deze Staten hebben gezegd. En tot mijn grote schrik hebben zij TIEN jaar geleden al hetzelfde geconstateerd: .. Uitstel op uitstel van moeilijke keuzes.. En kijk wat het ons heeft opgeleverd: Schrijnende situaties in veenweidegebieden met instortende huizen en onzekere boeren, natuurontwikkeling die ver achterloopt, de laatste geldreserves die worden aangeboord, en ondertussen vliegen de rapporten ons om de oren over de erbarmelijke staat van zowat alles wat ons lief is. ”

Lees meer?

Harde kritiek Rekenkamer op landbouwbeleid

“De dag na de laatste Statenvergadering voor het zomerreces werd het rapport: ‘Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid’ door de Noordelijke Rekenkamer (NRK) gepresenteerd. Ik was op dat moment verbijsterd en vraag me sinds die tijd af hoe dit in vredesnaam mogelijk is. Hoe kan een professionele organisatie ruim 21 miljoen euro uitgeven zonder dat er heldere doelstellingen zijn en zonder dat duidelijk is hoe nagegaan kan worden of het geld goed is besteed?”. Jochem Knol zei dit tijdens de behandeling van het rapport in de Statenvergadering op 25 november 2020.

Meer lezen?

Concretere doelen voor gesprek over toekomst landbouw

Jochem Knol daagde het college op 25 november 2020 uit om concretere doelen in de startnotitie landbouwagenda te noemen en daarbij uit te gaan van de problematiek in de leefomgeving. Het voorstel voor concrete doelen werd aangenomen. Ook stemde een meerderheid voor het opnemen van de voedseltransitie in de landbouwagenda. En een krappe meerderheid stemde voor het expliciet uitwerken van extensief boeren als verdienmodel. Maar meer aandacht voor de leefomgeving als uitgangspunt bij de gesprekken met de boeren kreeg onvoldoende steun in de Staten. Kortom, een gecompliceerd en politiek gevoelig dossier.

Lees hier meer

Doorgaan met energieneutrale provincie

Hoewel de plannen van de provincie om energieneutraal te worden nog niet heel duidelijk zijn, wil GrienLinks graag de vaart erin houden. Daarom stemde de fractie voor de plannen in de Statenvergadering op 25 november 2020. Wel vroeg fractievoorzitter Charda Kuipers aandacht voor de inzet van groen gas op de korte termijn en besparingen op energie. Ook diende ze een motie mee in van het CDA om de effecten van thuiswerken (door corona) op de energiebesparing te onderzoeken en een plan te maken om het thuiswerken door te zetten en het provinciehuis efficient te gebruiken.

Meer lezen?

Genoeg ruimte voor zonne-energie in Fryslân?

Sinds jaar en dag woedt er een strijd binnen de Staten over wind- en zonne-energie. De coalitie, met FNP voorop, vindt windenergie en zonnevelden verrommeling van het landschap en heeft daarom gezorgd voor strenge regelgeving voor het plaatsen van windmolens op land. Dat betekent dat voor de energietransitie er eigenlijk extra zonne-energie zou moeten worden opgewekt. Samen met veel andere partijen vindt GrienLinks dat zonnepanelen op daken daarbij de voorkeur hebben. In de Statenvergadering op 25 november 2020 werd een zonneladder vastgelegd in de Ruimtelijke Verordening. De coalitie gebruikte dit echter om meteen ook extra regels vast te leggen, waarmee het voor gemeenten en energiecorporaties steeds moeilijker is om wind- of zonne-energie in Fryslân te realiseren. Toch besloot GrienLinks vóór te stemmen. Fractievoorzitter Charda Kuipers gaf aan dat de verordening te onduidelijk was, maar daardoor misschien ook wat ruimte geeft. “Alles overwegende, kiezen wij toch voor een pragmatische benadering. We zullen voor het voorstel stemmen, zodat men verder kan met de transitie op het gebied van zonne-energie in Fryslân.”

Meer lezen?

Vragen over zoutwinning Waddenzee

De Statenfractie van GrienLinks wil van het college weten wat de consequenties zijn van een overeenkomst tussen de provincie en het zoutbedrijf Frisia (Esco), die getekend is in 2012. Jochem Knol: “Door het ondertekenen van deze brief verplichtte de provincie zich ‘er alles aan te doen om de transitie mogelijk te maken’ van zoutwinnen onder land naar zoutwinnen onder de Waddenzee. Wij zijn benieuwd of de zoutfabriek aanspraak kan maken op grond van deze overeenkomst op rechten om weer onder land zout te gaan winnen als de zoutwinning onder het Wad stop moet worden gezet.”

Meer lezen?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl