Column Paul van Gessel: Geluk

Wat heeft geluk met politiek te maken? Weinig. Met provinciale politiek? Ook weinig. Toch heet het Friese bestuursakkoord ‘Geluk op 1’. CDA, VVD, FNP en PvdA willen Fryslân er gelukkiger mee maken. En lukt dat? Inmiddels zijn we een jaar onderweg en de vlag kan al uit!

De minister van Landbouw meldt namelijk dat wij Friezen nu officieel de gelukkigste provincie van Nederland zijn. Ja, ja, op basis van ‘gemiddelden’ van CBS statistieken concludeert zij dat de Friezen weliswaar ‘gemiddeld’ lager opgeleid zijn en ‘gemiddeld’ een lager gezinsinkomen hebben, maar dat wij ‘gemiddeld’ het gelukkigst zijn. Klopt dat?

Nu zit geluk niet in materiële dingen, niet in brede welvaart. Geluk is een gevoel en gemoedstoestand. Geluk is persoonlijk. Onze overheid gaat niet over ons geluk. Die kan geluk zelfs niet voor ons definiëren. Stel je voor!
Wel kan de overheid omstandigheden optimaliseren. In de gezondheidszorg, in het natuurbeheer, in het verkeer, in het onderwijs, in de WMO, in de bijstand, in de volkshuisvesting en zo meer. Die zaken kunnen en moeten beter toegankelijk, eerlijker verdeeld en duurzamer worden. Zeg maar groener en socialer. Maar zo lang Fryslân veel verkeerde lijstjes aanvoert is het de vraag of de Friese coalitiepartijen de urgentie van beter, eerlijker en duurzamer voldoende inzien. Lijstjes van armoede, opleidingsniveau, werkloosheid en gezinsinkomen.

Draagt de Friese coalitie bij aan ons geluk? Aan herstel biodiversiteit, peilverhoging veenweidegebied, energietransitie, klimaatmaatregelen, vermindering inkomensongelijkheid, regenboogbeleid. Helaas, te weinig, te laat.

En geluk? Verwacht niet alles van het Provinciehuis.

Paul van Gessel