Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân december 2020

2020 was onverwacht anders dan andere jaren. Corona en de gevolgen daarvan hebben ingegrepen in veel levens en de maatschappij. Toch hebben we ons, gedeeltelijk digitaal, onverminderd met veel passie ingezet voor GrienLinks in de Provinciale Staten.

Zo heeft Jochem Knol tijdens de Statenvergadering op 16 december een motie aangenomen gekregen voor een funderingstafel waaraan ook bewoners met schade aan hun woning door een laag waterpeil kunnen meepraten. Elsa van der Hoek heeft in het debat samen met andere fracties gepleit voor een faunapassage in de Skieding en Charda Kuipers met andere fracties voor meer mogelijkheden voor dorpsmolens.

Ook hebben we ons het afgelopen jaar ingezet voor de natuur en biodiversiteit, de energietransitie, de regenboogprovincie, het openbaar vervoer, cultuur, tegen gaswinning en nog veel meer. Natuurlijk gaan we daar graag mee verder in 2021, het liefst met input van jullie!

Het geluid van GrienLinks is hard nodig. Doe mee!

Lees hieronder in de nieuwsbrief over onze acties en standpunten in de Staten in december:

  • Voorstel voor funderingstafel aangenomen
  • Op de bres voor een faunatunnel in de Skieding
  • Aandacht voor meer mogelijkheden voor dorpsmolens
  • Vraagtekens bij evaluatie Top Dutch
  • Friese GL raads- en Statenleden: college en Wetterskip moeten doorpakken in veenweideproblematiek

Wil je ons helpen (kun je bijvoorbeeld leuke filmpjes maken, goed schrijven, mooie foto’s maken of weet je veel over een bepaald onderwerp), wil je gewoon meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website of volg ons op facebooktwitter en  instagram of neem contact op met de fractie via: grienlinks@fryslan.frl of 0582925805.

Voorstel funderingstafel aangenomen

De bewoners van het veenweidegebied die schade hebben aan hun huis door bodemdaling kunnen om de tafel. Een grote meerderheid van de Staten stemde op 16 december 2020 voor het voorstel van GrienLinks (samen met SP, 50plus, PvdD en D66) om een nieuw gesprek met de bewoners over de funderingsschade mogelijk te maken.

Lees hier verder

Op de bres voor een faunatunnel

GrienLinks is tevreden met de uitwerking van het besluit over opwaardering van de weg De Skieding (de N358) en de inpassing daarvan in het landschap. Wel pleitte Elsa van der Hoek voor aanleg van een faunapassage onder de weg door, voor dassen, otters en amfibieën. Daarnaast bekritiseerde ze de communicatie van de provincie met de veehouder die gevraagd had om een veetunnel. Andere partijen deelden die kritiek. De gedeputeerde ontraadde de faunapassage (jildfergriemerij, vond ze), maar gaf wel toe dat de communicatie met de veehouder beter had gemoeten.

Lees meer

Aandacht voor meer mogelijkheden voor dorpsmolens

“We spreken vandaag over het initiatiefvoorstel van D66. Ik zal ook op dit stukje van de discussie blijven, hoewel ik op mijn lippen moet bijten om niet over de onderliggende problematische ruimtelijke verordening te beginnen. En dan kan ik kort zijn voorzitter, het voorstel steunen wij volmondig”, vertelde fractievoorzitter Charda Kuipers in het debat op 16 december 2020 over meer mogelijkheden voor dorpsmolens. Wel gaf ze aan te hopen op een heroverweging van de regels op het gebied van windenergie als bij de evaluatie van de RES 1.0 blijkt dat alles toch niet zo goed uitpakt als gesteld.

Meer lezen?

Vraagtekens bij evaluatie Top Dutch

De evaluatie van Top Dutch (een mediacampagne om internationale bedrijven naar Noord-Nederland te krijgen) krijgt in de Friese Staten nog een politiek staartje. De fracties van FNP, PvdA en GrienLinks stellen gezamenlijk schriftelijke vragen over het uitblijven van aantoonbaar resultaat en het vervolg op deze economische marketingcampagne van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe.

Meer lezen?

Friese GroenLinksers: college en Wetterskip moeten doorpakken in veenweideproblematiek

Agrarische kortetermijnbelangen lijken te prevaleren in het veenweideprogramma, aldus een gezamenlijke verklaring van de Statenfractie van GrienLinks in Provinciale Staten en de GroenLinks-fracties uit de acht ‘veenweidengemeenten’. “Het verhogen van de waterpeilen in de Hegewarren en Aldeboarn de Deelen is een goede eerste stap. Maar Gedeputeerde Staten en het Wetterskip stellen voor de rest van het veenweidegebied duidelijke maatregelen uit”, zegt Jochem Knol namens de GroenLinks politici.

Lees hier meer

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl