GrienLinks stelt Statenvragen over nieuwe gaswinning Weststellingwerf

De Statenfractie van GrienLinks in Fryslân heeft zorgen over de nieuwe gaswinning op de grens van de gemeenten Weststellingwerf (en Westerveld op de grens met Drenthe). Het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion wil daar de gaswinning uitbreiden op drie locaties. GrienLinks Statenlid Jochem Knol vraagt zich af of wel voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van omwonenden, natuur, waterhuishouding en historisch erfgoed. Daarnaast bestaan zorgen over de informatie en communicatie. De fractie stelde vragen aan het Friese college. Ook in Drenthe stelde de GroenLinks-fractie vragen.

De drie gasvelden betreffen Boergrup, Lombok en Leemdijk-De Bree-Smitstede. De velden liggen op of liggen direct naast de grens van Fryslân en Drenthe. Vermilion heeft weliswaar een informatiebijeenkomst over de boorplannen aangekondigd, maar wanneer en waar deze moet plaatsvinden is nog niet bekend gemaakt. Terwijl 13 februari 2021 de uiterste datum is voor het indienen van schriftelijke reacties en andere commentaren. Het wordt wel erg kort dag om gemotiveerd te kunnen reageren.

De stichting GasDrOvF heeft samen anderen betrokken bewoners tal van onbeantwoorde vragen en zorgen. Zij geven aan dat er grote behoefte is aan extra informatie over de procedure en het participatieproces. Daarnaast willen ze geïnformeerd worden over de lengte van de gaswinning, de productievolumes, de bodemstructuur boven het gasveld en de geschatte cumulatieve bodemdaling. Ook over de verwachte schade aan onroerend goed en de gevolgen voor de waterhuishouding en de natuurgebieden, naast die voor milieu en ecologie, ontbreekt de nodige informatie. Ten slotte willen GasDrOvF en de betrokken bewoners graag meer weten over het voorbereidingenplan MER en of er vooraf bouwkundige opnames aan bebouwing in de dalingskom komen.

De Statenfractie van GrienLinks deelt deze zorgen en heeft het College van Gedeputeerde Staten vragen gesteld over het verstrekken van goede informatie naar en participatie van inwoners en belanghebbenden.
Ook wil de fractie weten wat GS vindt van het onderzoek en de wijze waarop inwoners en belanghebbenden uit de omgeving worden betrokken bij het proces. Ten slotte vragen zij het College om een openbare informatiebijeenkomst te organiseren, bij voorkeur samen met de provincie Drenthe en Vermilion om de omwonenden en belanghebbenden goed te kunnen informeren.

GrienLinks Statenlid Jochem Knol hamert zo op een volledige informatie naar inwoners en belanghebbenden, waarbij de consequenties voor inwoners, natuur, waterhuishouding en historisch erfgoed compleet in kaart worden gebracht en de belangen van de Friese inwoners worden gediend.

Foto is van een actie tegen gaswinning bij het NAM-kantoor in Drenthe in de campagne voor de provinciale verkiezingen 2019