Opinie: geld of weidevogels?

Door Jochem Knol: “Het voorjaar komt er weer aan en wat kunnen we dan weer genieten van de frisse lucht, de ruimte en het gekwetter van de weidevogels. Wat een geweldig gevoel roept dat op en wat kunnen we genieten van de vlucht van de kieviten en grutto’s. Niet voor niets willen we dat gevoel ook in de toekomst blijven beleven. Helaas gaat het slecht met de weidevogels. De omvang van het leefgebied neemt steeds verder af waardoor we steeds meer kunstgrepen moeten doen om de laatste weidevogels te behouden.

Een van de maatregelen die bedacht is om als een weidevogelgebied teloor gaat dat financieel te compenseren. Voor elke hectare die verloren gaat moet een bedrag in het weidevogelfonds worden gestopt. Dat bedrag is echter bij lange na niet voldoende om nieuwe weidevogelgebieden aan te leggen en te beheren.
Bij Balk worden recreatiewoningen gebouwd in een gebied waar we nu genieten van weidevogels. De projectontwikkelaar betaalt een paar duizend euro en weg is het gebied. Van die paar duizend euro kunnen we hoogstens een aantal jaren het beheer van een andere gebied betalen. Maar het probleem is, dat er een groot tekort is aan weidevogelland.

Als we echt de weidevogels willen beschermen zouden we in zulke gevallen ook echte en duurzame compensatie moeten eisen. Initiatiefnemers van plannen in onze schaarse weidevogelgebieden moeten dan elders nieuwe gebieden inrichten, en zorgdragen voor langdurig goed beheer. Dergelijke compensatie doen we bijvoorbeeld ook bij het kappen van bossen. Als je bomen en bossen kapt moet je elders weer nieuwe bomen en bossen planten.
Het afkopen van ecologische schade met een paar duizend euro is niet van deze tijd. Als we echt om onze weidevogels geven moeten we ook echte compensatie willen.”