Opinie: op naar een Nieuwe Friese Economie

Charda Kuipers over de omslag die we moeten maken, ook en juist in onze economie. “Aan de wereld zoals we die in Nederland tot voor kort kenden, kwam vorig jaar plotseling een eind. Gelukkig lijkt het erop dat we over een tijdje weer enigszins terug kunnen naar hoe het was. Maar willen we dat in álles? Ook ons consumptiegedrag? Want we weten natuurlijk wel dat we niet oneindig kunnen doorgaan met consumeren en kopen.

Zo goedkoop, terwijl aan de andere kant van de wereld mensen werken onder slechte omstandigheden. Van zo ver, terwijl vliegen zo slecht is voor het klimaat. En zo veel, terwijl de grondstoffen van onze aarde opraken en de natuur bezwijkt onder de uitstoot en al het afval. We stevenen af op een nog veel grotere en duurdere crisis: de klimaatcrisis.

Maar we kunnen bij het herstel van de economie er ook voor kiezen om in te zetten op een nieuwe economie waarin we letten op de grenzen van de planeet en op een betere verdeling van welvaart, dus op people, planet, profit. Een duurzame en circulaire economie. Een economie die op de lange termijn minder kwetsbaar is en voor een brede welvaart zorgt. Woensdag mogen de Provinciale Staten stemmen over een nieuwe nota voor de Friese economie. Daarin staat een prima ambitie: dat we als provincie circulair willen worden. Maar er zijn geen meetbare doelen en er staat geen concreet plan in over hoe we die doelen gaan halen. Op die manier komen we er niet of veel te laat. Er zijn nog teveel mogelijke afslagen naar de ‘oude’ economie.

Als we werkelijk een transitie naar een andere economie willen maken, zullen we daar wel iets voor moeten doen. Iets ánders dan we tot nu toe deden. Wij pleiten voor een concreet stappenplan, waarin concrete doelen staan voor circulariteit, zoals een percentage vermindering van het gebruik van grondstoffen en afval, en een kleinere ecologische voetafdruk. Een plan waarin de kansen van de energietransitie en de digitale transitie gepakt worden en concrete doelen staan voor het creëren van nieuwe banen daarin. Een plan waarin bijdragen aan circulaire en/of groene en sociale doelen een randvoorwaarde is voor geld of opdrachten van de provincie. Waarin we meer lokale producten kopen. En waarin de fantastische ideeën die jongeren hebben aangeleverd een veel grotere plek krijgen. Kortom, een concreet plan voor een Nieuwe Friese Economie, die van start kan in hopelijk voor iedereen betere tijden. Het is tijd voor verandering. ”