Vragen over financiële compensatie weidevogels

Helaas gaat het slecht met de weidevogels. Een van de maatregelen die bedacht is om als een weidevogelgebied teloor gaat, dat financieel te compenseren. Jochem Knol van de Statenfractie van GrienLinks vraagt zich af: “Kan dat nog wel? Voor elke hectare die verloren gaat moet een bedrag in het weidevogelfonds worden gestopt. Dat bedrag is echter bij lange na niet voldoende om nieuwe weidevogelgebieden aan te leggen en te beheren. Gesteld dat er überhaupt nog geschikte gebieden te vinden zijn om te compenseren.” De fractie vraagt het college om opnieuw na te gaan denken over het instrument weidevogelcompensatie.

Lees hier de antwoordbrief van het college.

De fractie had eerder, op 17 september 2020, vragen gesteld over het weidevogellandschap dat bij Balk moet verdwijnen omdat daar een recreatiepark is gepland. Jochem Knol: “De projectontwikkelaar betaalt een paar duizend euro en weg is het gebied. Van die paar duizend euro kunnen we hoogstens een aantal jaren het beheer van een ander gebied betalen. Maar het probleem is, dat er een groot tekort is aan weidevogelland. Als we echt de weidevogels willen beschermen zouden we in zulke gevallen voorrang moeten geven aan de weidevogels. En als het echt niet anders kan om dat weidevogelland te laten verdwijnen, dan ook echte en duurzame compensatie eisen. Initiatiefnemers van plannen in onze schaarse weidevogelgebieden moeten dan elders nieuwe gebieden inrichten, en zorgdragen voor langdurig goed beheer. Het afkopen van ecologische schade met een paar duizend euro is niet van deze tijd. Als we echt om onze weidevogels geven moeten we ook echte compensatie willen.”

De fractie wil van het college weten of ze ook bereid is de Verordening Romte (straks de Omgevingsverordening) te herzien op het gebied van weidevogelcompensatie. En dan wel zo, dat het niet meer mogelijk is om met een klein geldbedrag weidevogellandschap ‘af te kopen’, maar er voorrang wordt gegeven aan de weidevogels of, in een uiterst geval van echt groot maatschappelijk belang, het te compenseren met evenveel en evengoed weidevogellandschap elders.