Laat het Wad met rust – manifest uit het Noorden


UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee staat onder grote druk. Door de economische activiteiten als de winning van gas en zout dreigt een uniek en waardevol stuk natuur verstoord te worden. Daarom roepen 35 Staten-, raads- en waterschapsfracties uit Fryslân, Groningen en Noord-Holland in een manifest de Tweede Kamer en het Kabinet op het UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee te beschermen en bestaande en nieuwe winningsprojecten naar gas, zout en overige delfstoffen niet langer meer toe te staan. Het manifest is een initiatief van de Statenfracties van GrienLinks Fryslân en de PvdA Fryslân.

update
Het Waddenmanifest is verstuurd aan de Tweede Kamer en de Minister. Ook is het manifest onderwerp van gesprek geweest tijdens het eerste lijsttrekkerdebat over het Noorden op 8 februari 2021.

Jochem Knol (GrienLinks) en Hetty Janssen (PvdA): “De volgende boodschap uit het Noorden moet luid en duidelijk bij de Tweede Kamer en de minister aankomen: Tegen de wil van de Provinciale Staten van Noord-Holland, Fryslân en Groningen verleent de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vergunningen aan bedrijven die mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied uitvoeren. De bedrijvigheid die mijnbouw met zich meebrengt leidt tot bodemdaling waardoor het ecosysteem ernstig verstoord raakt en onomkeerbare ecologische schade ontstaat. We willen dat de Tweede Kamer en het kabinet, daar waar zich kansen voordoen, de winning van diepe delfstoffen onder de Waddenzee eerder beëindigd en nieuwe gas- en zoutwinningen niet langer toestaat.”

Voormalig minister Eric Wiebes van Economische zaken en Klimaat heeft in december per brief LINK aan de Tweede Kamer toegezegd dat het hand-aan-de-kraanprincipe en de effecten van de zeespiegelstijging op de Waddenzee onderzocht zullen worden. De resultaten van deze onderzoeken zullen binnenkort door de Kamer worden besproken, maar zijn tot op heden nog niet openbaar gemaakt door het ministerie. Zolang niet uitdrukkelijk uit onderzoek blijkt dat het hand-aan-de-kraanprincipe zekere garanties biedt dat er geen schade aan het Wad ontstaat door mijnbouw, dienen er geen vergunningen verstrekt te worden. Bijvoorbeeld voor de gaswinning in Ternaard. Een krachtig signaal vanuit het Noorden is daarom noodzakelijk.