Kom in actie tegen overlast militair vliegverkeer

Het Nederlands luchtruim gaat op de schop. Om meer ruimte voor commercieel vliegverkeer te bieden, worden alle militaire oefenvluchten geconcentreerd boven Fryslân, Groningen, Drenthe en de Waddenzee. Tenminste als het aan het rijk ligt. GrienLinks maakt hier fel bezwaar tegen. Zowel voor de bewoners van de noordelijke provincies, als voor de (trek-)vogels, overige dieren en natuur. Daarom hebben we een zienswijze (reactie) op de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening ingediend bij de minister. Wil je ook van je laten horen? Dien ook een zienswijze in!

De uitbreiding van het huidige militaire oefengebied, dat aansluit op Duitse oefengebieden leidt tot grote toename van militair vliegverkeer boven een deel van Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel en de Waddenzee. Terwijl uit metingen is gebleken dat de nieuwe F35 (Joint Strike Fighter) een stuk meer lawaai maakt dan de F16 die wij inmiddels allemaal kennen. Met name bij het starten en landen gaat het om 5-12 decibel meer, terwijl elke 3 decibel een verdubbeling van het gehoorde geluid is. Omwonenden horen met name bij het landen dus een enorm kabaal en kunnen op sommige plekken (denk aan langs de basis fietsende scholieren) mogelijk zelfs gehoorschade oplopen.

Hoewel in het verdere oefengebied merendeels boven de 2000 meter gevlogen zal worden, maken wij ons ook daar grote zorgen over de overlast. Welke maatregelen worden genomen om die overlast te beperken? Wordt bijvoorbeeld het vogeltrekseizoen ontzien? Het oefengebied wordt uitgebreid richting Heerenveen en Drachten. Wat betekent dat voor de inwoners daar, en wat betekent dat voor natuurgebieden en stiltegebieden? En voor de komst van toeristen?

Een van de belangrijkste redenen voor de aanwijzing van de Waddenzee als werelderfgoed is dat deze een onmisbaar tussenstation is op de vogeltrek. De vogeltrek vindt langs enkele grote trekroutes plaats, waaronder de West-Atlantische. Verstoring van de Waddenzee beïnvloedt daarmee een substantieel deel van de internationale vogeltrek. Kunnen harde afspraken over het beschermen van die vogeltrek worden gemaakt?

En wordt er gevlogen in de avonduren, of de nacht? Wat betekent dat voor de nachtrust van onze inwoners?

Bovendien wordt Lelystad Airport nog steeds meegenomen in de plannen. Wij zijn juist van mening dat er niet nóg meer vliegvelden moeten komen en niet nóg meer gevlogen moeten worden.

Burgers en andere belanghebbenden kunnen tot 25 februari een zienswijze over de luchtruimherziening indienen. Die kans hebben we met beide handen aangegrepen om onze bezwaren te laten horen. Laat ook van je horen:

https://platformparticipatie.nl/luchtruimherziening/ontwerp-voorkeursbeslissing+lrh/default.aspx

Via deze link dien je eenvoudig je zienswijze in. Vóór 25 februari.

Achtergrondinformatie:
flyer luchtruimherziening
ontwerp voorkeursbeslissing luchtruimherziening
RTV Drenthe: natuurorganisaties maken zich zorgen
Eén vandaag: F35 maakt veel meer herrie