Kritiek op het stilletjes verlengen van een gaswinningsconcessie

“Dat bewoners, gemeenten en provincie niet eens op de hoogte zijn gesteld over het verlengen van de gaswinningsconcessie Gorredijk is op zijn minst vreemd te noemen en niet meer van deze tijd.” Jochem Knol stelt op 17 februari in de Provinciale Statenvergadering namens GrienLinks, FNP, PvdA, SP, PvdD en D66 mondelinge vragen aan het college over de verlenging van deze concessie

Het ministerie van EZK verlengde de vergunning (concessie) voor de winning van gas in het winningsgebied Gorredijk stilletjes. Jochem Knol namens de zes partijen: “Het wordt hierdoor mogelijk om tot 2039 binnen dit gebied nieuwe gaswinningen te beginnen en de vergunningen voor bestaande winningen te verlengen. Hier valt ook o.a. de nieuwe winning in Weststellingwerf onder. Maar ook de winning in Vinkega. We vragen ons af of de procedures in de mijnbouwwet die de informatievoorziening regelen nog wel afdoende zijn? Wist de provincie en de gemeentes hiervan? Bewoners zijn over deze verlenging niet of nauwelijks geïnformeerd en er is wederom veel onrust ontstaan. Draagt deze manier van werken bij aan het vertrouwen in de overheid? We hebben begrepen dat de Provincie bezwaar zal aantekenen tegen de concessieverlenging. We hopen dat de provincie deze zorgen in haar bezwaar opneemt.”

WC-eend
“De effecten van de winningen worden in beeld gebracht door informatie van de initiatiefnemer zelf (in dit geval Vermilion Energy). We hopen dat ook dit punt door de provincie naar voren wordt gebracht in haar bezwaar. Jochem Knol: “Er ontstaat op die manier namelijk twijfel of deze informatie wel objectief is. Want je vraagt je toch af of hierbij geldt: WC-eend adviseert WC-eend?”

Bewijslast
De gaswinning in Groningen wordt (terecht) teruggedraaid. Helaas houdt dat in dat de gaswinning in Fryslân blijkbaar toe gaat nemen. De bewoners zijn er niet gerust op. In Groningen geldt dat de bewijslast van schade door gaswinning bij het bedrijf (daar de NAM) ligt, niet bij de bewoners. In Fryslân geldt deze ‘omkering van de bewijslast’ helaas niet. Daar is in de Staten op 26 februari 2020 wel unaniem een motie voor aangenomen, maar de omkering van de bewijslast is jammer genoeg niet voor de rest van Nederland opgenomen in de (mijnbouw)wet.