Toerisme – koester het kleine, dan worden we vanzelf grutsk!

Op 17 februari 2021 werd het Rekenkamerrapport ‘Visit Friesland’ over de marketing van het toerisme besproken in de Friese Staten. Elsa van der Hoek: “De basis is toch de vakantieganger in de regio. Op de camping in Appelscha, Bakkeveen, Rijs of Grou. Die voor een dagtocht naar de stad gaan en een museum bezoekt. De toeristen die naar de Waddeneilanden gaan voor de natuur, rust en het strand. Zorg voor een goede samenwerking en afstemming met de ondernemers, campingbazen, B&B en familiehotels. Zorg dat ze zich ook betrokken voelen bij Merk Fryslân. Koester het kleine, dan worden we vanzelf grutsk!”

Het rapport van de Noordelijke Rekenkamer werd met .. stemmen aangenomen. Ook de GrienLinks-fractie stemde voor het overnemen van de aanbevelingen. Dit is Elsa haar hele spreektekst: “Voor ons ligt een uitgebreid rapport van de Noordelijke Rekenkamer met duidelijke conclusies en aanbevelingen. Ik hoop van harte dat deze adviezen gevolg krijgen.

Ik kan hier kort over zijn,
Merk Fryslân blijft bestaan, heeft al de financiële toezegging dus dat is nu niet het onderwerp van gesprek. Beleidsnota Gastvrij Fryslân is ook al vastgesteld, en daarmee is hopelijk de opdracht duidelijk.

Wat ik wel opvallend vind is dat de samenwerking in de regio zo stroef is verlopen. Er is nu wel een plan in wording en deze zal over enkele weken worden gedeeld. Ik ben dan ook benieuwd op welke wijze de samenwerking met de diverse regio’s vorm gaat krijgen.

Want Merk Fryslân, staat voor héél Fryslân. Als zes regio’s zich niet voldoende herkennen, zal ons gezicht naar buiten toe ook nooit het complete beeld zijn.

Raar vind ik ook dat de provincie geen budget beschikbaar stelt voor de marketing van de regio’s en Merk Fryslân hier ook geen budget in steekt. Dat zou ik nog wel eens goed uitgelegd willen zien. Kunt u hier een schriftelijke toelichting op geven?

Leeuwarden 2018 was natuurlijk een uitzonderlijk succes, waar alle tijd en aandacht van Merk Fryslân in heeft gezeten, dat is heel begrijpelijk en was noodzakelijk. Maar zo’n groot spektakel is natuurlijk niet de basis van Gastvrij Friesland.

Die basis is toch de vakantieganger in de regio. Op de camping in Appelscha, Bakkeveen, Rijs of Grou. Die voor een dagtocht naar de stad gaan en een museum bezoekt. De toeristen die naar de Waddeneilanden gaan voor de natuur, rust en het strand.

Zorg voor die goede samenwerking en afstemming met de ondernemers, campingbazen, B&B en familiehotels. Zorg dat ze zich ook betrokken voelen bij Merk Fryslân.

Koester de het kleine, dan worden we vanzelf Grutsk!”