Afspraak tussen Rijk en gaswinbedrijven over draagvlak gaswinning kleine velden

GrienLinks heeft op 19 februari 2021 vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over een convenant tussen het Rijk en de gaswinbedrijven dat is opgedoken bij de behandeling van de Mijnbouwwet in de Tweede Kamer. Jochem Knol: “Voordat de procedures voor gasboringen zijn gestart en de risico’s daarvan zorgvuldig zijn afgewogen belooft het Rijk al dat meegewerkt gaat worden. Worden hier de Friese belangen verkwanselt voor een paar zilverlingen?”

Het antwoord van het college kun je hier lezen.

Dit convenant is al op 15 december 2020 getekend. In het convenant is met de gaswinbedrijven in Nederland afgesproken dat het Rijk zich zal inspannen voor vergroting van het draagvlak voor gaswinning in regio’s waarin gaswinning uit kleine velden plaatsvindt. De gaswinbedrijven beloven – als tegenprestatie – geen beroep te doen op de Nieuwe Regeling Investeringsaftrek.

Het rijk reageert op 23 februari 2021 via het Friesch Dagblad: Belofte aan gaswinbedrijven om draagvlak voor winning te vergroten, niet zo bedoeld.

Vooringenomenheid
“Waar zijn de procedures dan nog voor nodig?”, vraagt Jochem Knol, Statenlid van GrienLinks zich af. “Is hierdoor geen sprake van vooringenomenheid, of op zijn minst de schijn ervan? Omdat de gaswinbedrijven beloven geen beroep op de Nieuwe Regeling Investeringsaftrek scheelt het Rijk dat een hoop geld. De individuele burger heeft het nakijken. Jochem Knol: “Het is misschien wat stevig uitgedrukt maar het lijkt erop dat het Rijks de Fryske belangen van de inwoners verkwanselt voor een paar zilverlingen. Geld prevaleert voor de belangen van de bewoners.”

Provincie en gemeenten geïnformeerd?
GrienLinks wil onder meer weten of de besturen van de provincie en/of gemeenten op de hoogte zijn van het convenant en welke bedragen er mee gemoeid zijn. De provincie en diverse gemeenten hebben het Rijk al uitdrukkelijk laten weten niet voor gaswinning uit kleine velden in onze provincie te zijn. Ook de gaswinning in de Waddenzee lijkt te vallen onder deze regeling. Ook hierover hebben de provincies zich al uitdrukkelijk uitgelaten. De vraag is hoe het Rijk omgaat met deze standpunten nu ze het convenant heeft getekend.