Geen nieuwe geitenstop

De Partij voor de Dieren, GrienLinks, D66, SP, FNP en 50+ vroegen op 17 februari 2021 tijdens de Statenvergadering om een nieuwe geitenhouderijenstop aan het college en de andere partijen. De gedeputeerde was duidelijk, teleurstellend en kort in zijn antwoord: “Nee, want het valt erg mee met de komst van nieuwe geitenhouderijen”.

Komst nieuwe geitenhouderijen
In de pers zijn berichten verschenen over de plannen voor de vestiging van twee grootschalige en
intensieve geitenhouderijen. Er zijn plannen in Boijl voor de vestiging van een grootschalige geitenhouderij met 2000 dieren. In Rinsumageest zijn er plannen om een voormalige nertsenhouderij om te bouwen tot een geitenstal met 800 geiten en 400 bokken. Er waren in 2019 ongeveer 23.500 geiten in onze provincie. Met de vestiging van deze bedrijven komen daar dan zo’n 3200 dieren bij, een stijging van het aantal dieren met zo’n 12,5%. En onbekend is wat er nog meer komt, want er is geen duidelijke begrenzing.

Eerder wel een geitenstop
Eerder (in 2019) was er wel heel kort een ‘geitenstop’ door de Staten afgekondigd. Deze werd echter in juli 2020 alweer ingetrokken.

Advies GGD
December 2020 verscheen het het advies van de GGD over veehouderij en gezondheid. Hierin wordt duidelijk dat er wél een relatie is tussen bijvoorbeeld geitenhouderijen en de gezondheid van de omwonenden. Met dit advies in de hand kunnen gemeenten eisen stellen of zelfs een verbod zetten op het nieuw vestigen van geitenhouderijen.

Charda Kuipers: “Helaas doen we er als provincie dus niks mee. We hopen dat de gemeenten dit wel oppakken.”