Vragen over ecologische effecten kaalkap bossen

Verschillende organisaties en burgers trokken bij de Statenleden aan de bel over de kaalkap van bossen. Ook in de Tweede Kamer is op 9 juni 2020 onderzoek naar de ecologische effecten van kaalkap voorgesteld (door GL en SP) en aangenomen. Dit onderzoek is nog niet in de Tweede Kamer besproken en de bossenstrategie nog niet definitief vastgesteld. In Fryslân wordt gewerkt aan een eigen ‘bosvisie’. GrienLinks stelde daarom vragen over de effecten van kaalkap aan het Friese college.

Charda Kuipers: “Juist in deze tijd moeten we alles op alles zetten om goed met bomen en bossen om te gaan. Eenmaal gekapt, staat er niet gelijk weer een (net zo grote) boom. Om nog maar niet te spreken van de gevolgen voor de biodiversiteit van kaalkap in het bos zelf. Laten we dit eerst goed uitzoeken en daarna pas besluiten nemen over het al dan niet kappen van bomen.”

Discussiepunt
Punt is dat in de (concept) Bossenstrategie een passage staat waarin voor het reguliere bosbeheer kaalkap tot maximaal 0,5 ha als norm wordt voorgesteld. Er zijn twee onderzoeken gedaan naar de ecologische effecten van kaalkap. Eén door commissie Mohren (ingesteld door de minister) en één door commissie Rabbinge (ingsteld door Natuur Alert). Deze twee onderzoeken én de Bossenstrategie zelf moeten nog worden besproken in de Tweede Kamer. De provincie moet in haar eigen beleid dus wel rekening houden met die discussie, zegt de fractie.

Nationaal bomenplan
In de Tweede Kamer stelde GroenLinks, samen met de Partij voor de Dieren, voor om voor 2040 100.000 hectare bomen te planten. Bij de bespreking van dit ‘Nationaal bomenplan’ kwamen diverse moties aan de orde, onder andere de motie voor het onderzoek naar de ecologische effecten van de kaalkap. Klik hier om de moties te bekijken.