Opinie – Het Noorden verdient beter!

Na de opmerkingen van Mark Rutte tijdens een lijsttrekkersdebat over het mogelijk plaatsen van een kerncentrale in Groningen, klommen Jochem Knol (Statenlid GL Fryslân) en Nadja Siersema (Statenlid GL Groningen) in de pen.

“De Haagse regering waardeert blijkbaar de rust en ruimte in onze provincies niet als prachtige leefomgeving, maar als ruimte waar lastige activiteiten kunnen worden weggestopt. In het relatief dun bevolkte Noorden hebben we daar immers minder last van, zo denkt men blijkbaar. Dit kan zo niet, het Noorden verdient echt beter!”

Inmiddels heeft Mark Rutte zijn opmerking over de kerncentrale in Groningen alweer ingetrokken.


Het Noorden verdient beter!

Vliegtuigen en gaswinning bedreigen de rust en ruimte van het Noorden. Die ruimte en rust zijn de kracht van het Noorden. Uit onderzoek blijkt dat we juist dat zo enorm waarderen en dat we ons daarom noorderling voelen. We moeten er zuinig op zijn, want wat verloren gaat komt vaak nooit meer terug. Ons hele land heeft geprofiteerd van de enorme Groningse gasvelden, maar we weten nu wat de gevolgen zijn. Fryslân herbergt veel kleine gasvelden die nu in hoog tempo leeggehaald gaan worden. De opbrengst daarvan gaat voor een groot deel naar het Canadese Vermilion . De schade is voor de bewoners en de natuur in bijvoorbeeld onze prachtige Waddenzee.

De vliegbasis Leeuwarden was jarenlang de thuisplek voor de F16’s. Het Nederlands luchtruim gaat op de schop. Om meer ruimte voor commercieel vliegverkeer te bieden, worden alle militaire oefenvluchten geconcentreerd boven Fryslân, Groningen, Drenthe en de Waddenzee. De nieuwe F35 (Joint Strike Fighter) maakt veel meer lawaai en de rust wordt meer en meer verstoord.

Premier Rutte denkt de energieproblematiek te kunnen oplossen met de bouw van een kerncentrale en wilde deze in het Noorden neerzetten. Los van het feit dat kernenergie een van de duurste vormen van energieopwekking is, zijn er enorme hoeveelheden koelwater voor nodig en waar blijft het kernafval? Zijn de zoutlagen in onze ondergrond daar niet geschikt voor?

Het bovenstaande geeft aan dat de Haagse regering de rust en ruimte in onze provincies niet waardeert als prachtige leefomgeving, maar als ruimte waar lastige activiteiten kunnen worden weggestopt. In het relatief dun bevolkte Noorden hebben ze daar immers minder last van. Ondanks breed verzet van veel noordelijke bestuurders wordt die wil het Noorden opgelegd. Inspraakprocedures zijn kansloos en door achterhaalde wetgeving wordt gas- en zoutwinning de noorderlingen door de strot geduwd . Recent bleek dat voormalig minister van Economische Zaken en Klimaat een convenant met gaswinbedrijven heeft getekend, waarbij op voorhand medewerking aan gaswinning wordt toegezegd. Inspraak van bewoners doet er blijkbaar niet meer toe.

Het Noorden verdient beter. De rust en ruimte zijn de waarden waar bewoners van het Noorden van genieten en die de grondslag zijn van de noordelijke economie en natuur. Laten we samen die boodschap aan Den Haag meegeven.

Namens de Statenfracties van GroenLinks in Groningen en Fryslân,
Jochem Knol (Statenlid GrienLinks Fryslân) en Nadja Siersema (fractievoorzitter GroenLinks Groningen)