Alles op alles zetten tegen gaswinning bij Ternaard?

“Zowel de provincie als de gemeente Noardeast Fryslân hebben zich meerdere malen uitgesproken tégen het winnen van gas bij Ternaard onder de Waddenzee. De Tweede Kamer heeft het besluitvormingsproces rond mijnbouw in de Waddenzee inmiddels op pauze gezet via een motie . Eerst moeten de drie lopende onderzoeken over de zeespiegelstijging, het hand-aan-de-kraan-principe en de stapeling van effecten besproken zijn, zo vindt de Kamer. Dat Noardeast Fryslân intussen mee blijft doen in het ‘omgevingsproces Ternaard’ vinden wij verwarrend.

De gemeente lijkt te zwichten voor het geld. Hoe kan een gemeente meewerken terwijl we niet eens weten of gaswinning negatieve gevolgen heeft? Is het geld zo aantrekkelijk en zijn de natuur en ook huiseigenaren later de klos? GrienLinks wil weten of de provincie zich sterk wil maken voor het éérst bespreken van alle drie de onderzoeken in de Kamer. Want dat houdt in: in ieder geval tot die tijd géén vergunning voor Ternaard. En wat ons betreft natuurlijk helemaal niet. Mijnbouw in de Waddenzee is ongewenst”, zegt Jochem Knol. Hij stelt vragen namens GrienLinks aan het Friese college.

Lees hier de antwoorden van het college

Stellingname overheden
Het college van de gemeente Noardeast Fryslân geeft in antwoord op vragen van S!N van 11 maart 2021 aan het omgevingsproces rond de gaswinning Ternaard door te zetten volgens de planning. Dit roept vragen op, omdat de Friese overheden zich duidelijk hebben uitgesproken tegen gaswinning en andere mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied. In 2016 bijvoorbeeld in het Manifest van Friese overheden. De fractie van GrienLinks wil weten welke positie de provincie inneemt bij het omgevingsproces rond de gaswinning bij Ternaard. Jochem Knol: “Zestig miljoen euro is natuurlijk erg aantrekkelijk. Dit geld lijkt nu te prevaleren boven het met hand en tand verzetten tegen de mijnbouwactiviteiten..”