Gjin gegriem in Fryske grûn – geen extra gaswinning bij Tytjerksteradiel

Vermilion wil 11,5 miljard kubieke meter extra gas uit de bodem bij Tytjerksteradiel halen. 11,5 miljard kuub! Alsof de gaswinningsproblematiek in Groningen niet bestaat. Dit kán niet. Daarom hebben zeven partijen GrienLinks, FNP, PvdA, SP, PvdD, 50Plus en D66 samen een petitie online gezet om een heel duidelijk signaal aan Den Haag te geven.

Jochem Knol: “We willen de landelijke politiek duidelijk maken dat de regio geen nieuwe gaswinning uit de kleine velden meer accepteert. Nóg meer bodemdaling en kans op (zwaardere) )aardbevingen accepteren we niet. Dat schaadt natuur, de boeren, de huizen van bewoners, maar ook bijvoorbeeld de waterhuishouding in de provincie. En juist met die waterhuishouding zijn er al grote problemen qua beheer, verzilting, verdroging en het verzorgen van goed drinkwater in de toekomst.”

Schade
De lokale en regionale overheden hebben zich met een advies aan het Ministerie van EZ ook al tegen de plannen van gasboorder Vermilion uitgesproken. Nu in Den Haag wordt gezocht naar een kabinet dat kan rekenen op het vertrouwen van de inwoners van ons land, wordt het ook tijd om een einde te maken aan de gaswinning uit de ‘kleine’ velden. De woordvoerders van de partijen stellen: “De Rijksoverheid verleent en verlengt op dit moment voortdurend vergunningen, tegen de wens van de lokale bevolking in. Het mijnbouwbeleid van de Rijksoverheid beschadigt het vertrouwen van de inwoners van de noordelijke provincies in de overheid. Er moet een einde komen aan de bodemdaling, de schade aan de waterhuishouding, de landbouw, de natuur en de verzakkende huizen en bedrijven. En wat betekent dit voor de veiligheid van de drinkwaterwinning van Vitens? Verdere gaswinning maakt de overstap naar een fossielvrije toekomst ook minder geloofwaardig. Gjin gegriem yn Fryske grûn!”

Vragen
In alle betrokken gemeenteraden, Provinciale Staten, het Wetterskip en de Tweede Kamer zijn al vragen gesteld. Dorpsbelangen komen in verweer. De Provincie Fryslân heeft al jaren het standpunt dat nieuwe gaswinning niet wenselijk is en heeft dat met de gemeenten en het Wetterskip in het Manifest van Friese Overheden over Gas- en Zoutwinning duidelijk uitgesproken. Jammer genoeg hebben de gemeenten en de Provincie slechts een beperkte rol bij het verlenen van mijnbouwvergunningen. Volgens de Mijnbouwwet worden gemeenten en provincies bij nieuwe of aangepaste vergunningen door het Ministerie van EZ alleen om een advies gevraagd.

De partijen willen verandering brengen in deze gang van zaken door een ingreep van de politiek. Met een groot aantal handtekeningen willen ze een beroep doen op de Tweede Kamer en de (nieuwe) regering.