Geen kaalslag in het openbaar vervoer

“Hoe ziet het openbaar vervoer in Fryslân er na deze coronacrisis uit? Juist hier op het platteland is goed OV van levensbelang. We begrijpen dat er aanpassingen moeten komen. Maar een kaalslag is ongewenst. Dat tast de leefbaarheid aan.” Elsa van der Hoek stelde daarom, samen met de fracties van de ChristenUnie, Partij van de Arbeid, FNP en het CDA vragen aan het college.

In het Transitieplan openbaar vervoer van het college wordt (op verzoek van het Rijk) scenario’s geschetst. De partijen vinden de geschetste scenario’s zorgelijk. De bereikbaarheid van het openbaar vervoer wordt in alle scenario’s aangetast.

Elsa van der Hoek: “We houden de vinger aan de pols. De overbruggingsconcessie staat in juni op de agenda van de Staten.”