Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân maart 2021

Op 17 maart waren de Tweede Kamerverkiezingen. Dat was een teleurstelling. Paul van Gessel (de voorzitter van het provinciale bestuur) schreef er een column over: “Verlies”.

Ook in maart stonden er weer trekkers voor de deur van het provinciehuis. Dat mondde uit in een spoeddebat op 24 maart over de zorgplicht voor weidevogels. Charda Kuipers deed het spoeddebat met verve én in de Statenzaal.

Lees hieronder meer over onze standpunten in PS:

 • Spoeddebat over zorgplicht weidevogels
 • Startnotitie landschap
 • Initiatiefvoorstel referendumverordening aanpassen

En onze andere acties in maart:

 • Gedemonstreerd bij het Klimaatalarm op 14 maart
 • Petitie met meerdere partijen tégen het extra winnen van gas bij Burgum (11,5 miljard kubieke meter extra…): “Gjin gegriem in Fryske grûn”
 • Vragen over ecologische effecten van bomenkap
 • Vragen over de vergoedingen voor de ganzenvraatschade
 • Vragen over de uitvoering van het Europese landbouwbeleid
 • Vragen over derde maal vernietiging natuurvergunning voor stal Ee bij de rechter
 • Vragen over gaswinning Ternaard
 • Vragen over kaalslag in openbaar vervoer

In april op de agenda:

 • Uitvoeringsagenda Wonen
 • Startnotitie Weidevogels
 • Rekenkamerrapport participatie in het ruimtelijk domein

Wil je ons helpen Kun je bijvoorbeeld leuke filmpjes maken, leuk schrijven, mooie foto’s maken of weet je veel over een bepaald onderwerp? Of wil je gewoon meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website of volg ons op facebooktwitter en  instagram of neem contact op met de fractie via: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.
Doe mee!

Verlies

Heftig en moeilijk te verteren was het. Wat een teleurstelling voor al die hardwerkende GroenLinksers! De Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 brachten niet wat we hoopten en niet wat Nederland zo nodig heeft.

Corona kunnen we makkelijk de schuld geven. En ja, geholpen heeft de angst voor deze pandemie ons niet. Maar laten we de hand eerst en vooral in eigen boezem steken. Nederland móet groener en socialer. Dat staat buiten kijf.

lees hier verder

Bij het klimaatalarm in Leeuwarden

Raads- en Statenleden van GroenLinks waren enthousiast aanwezig bij het ‘Klimaatalarm’ in Leeuwarden op 14 maart. Georganiseerd door de “Klimaatcoalitie Fryslân”. Een nieuw samenwerkingsverband dat acties wil organiseren, maar ook wil inspreken op onderwerpen als veenweiden, klimaat, natuur, landbouw en milieu.

Foto’s van het klimaatalarm

Spoeddebat over weidevogels, maar vooral over boeren

“Waarom staan we hier nu eigenlijk?” vroeg Charda Kuipers tijdens het spoeddebat op 24 maart 2021. FvD, PVV en de CU vroegen om het spoeddebat, omdat zij vinden dat er een vertrouwensbreuk tussen boeren en het college is. En dan met name over de communicatie tussen college en landbouwpartijen over het opnemen van de zorgplicht voor weidevogels in de omgevingsverordening. Kuipers: “Het lijkt er meer op dat er een vertrouwensbreuk is tussen de verschillende landbouworganisaties..”

Lees meer

Petitie tegen extra gaswinning bij Burgum – Gjin gegriem in Fryske grûn

Teken jij ook de petitie ? Vermilion wil 11,5 miljard kubieke meter extra gas uit de bodem bij Tytjerksteradiel halen. 11,5 miljard kuub! Alsof de gaswinningsproblematiek in Groningen niet bestaat. Dit kán niet. Daarom hebben zeven partijen GrienLinks, FNP, PvdA, SP, PvdD, 50Plus en D66 samen een deze petitie online gezet om een heel duidelijk signaal aan Den Haag te geven. Jochem Knol: “We willen de landelijke politiek duidelijk maken dat de regio geen nieuwe gaswinning uit de kleine velden meer accepteert.”

Meer lezen?

Natuur is basis van landschap én geluk

“Grondmist uit kronkelende sloten, een opkomende zon en het geluksgevoel dat je dan voelt. Natuur en landschap biedt geluk”, zo zei Jochem Knol bij de bespreking van de Startnotitie Landschap. Hij stelde voor om natuurlijke elementen (groen-blauwe dooradering voor de termenliefhebbers) als uitgangspunt te nemen in het beleid over landschap. Dat werd aangenomen.

Lees hier meer

Geen moreel appel bij een referendum

Op woensdag 31 maart 2021 diende Forum voor Democratie een initiatiefvoorstel in om de bestaande referendumverordening van de provincie aan te passen. De opkomstdrempel verlagen, is eventueel wel een goed idee, vindt Charda Kuipers, maar een ‘moreel appel’ opnemen niet. Met ‘moreel appel’ wordt bedoeld dat de Statenleden de uitkomst van het referendum zullen respecteren, “Dat gaat in tegen het algemeen belang en het feit dat een Statenlid ‘zonder last’ haar werk doet. De discussie stokte (21 voor en 21 tegen) op het eerste amendement (over de evaluatie) dat in stemming werd gebracht. Daarom wordt dit voorstel opnieuw in stemming gebracht op 21 april 2021.

Meer lezen?

Vragen over ecologische effecten bomenkap

Verschillende organisaties en burgers trokken bij de Statenleden aan de bel over de kaalkap van bossen. Ook in de Tweede Kamer is op 9 juni 2020 onderzoek naar de ecologische effecten van kaalkap voorgesteld (door GL en SP) en aangenomen. Dit onderzoek is nog niet in de Tweede Kamer besproken en de bossenstrategie nog niet definitief vastgesteld. In Fryslân wordt gewerkt aan een eigen ‘bosvisie’. GrienLinks stelde daarom vragen over de effecten van kaalkap aan het Friese college

Meer lezen

Vragen over vergoedingen voor ganzenvraatschade

“Het gaat wel om zo’n 10 miljoen euro per jaar”, zegt Jochem Knol van GrienLinks, mede namens Bea Bijlsma van D66 en Menno Brouwer van de PvdD. De Statenfracties stellen vervolgvragen aan het Friese college over de ganzenschade en de vergoedingen daarvoor. De Statenleden vinden de antwoorden op hun vorige vragen onduidelijk.

De fracties stellen dat het college van de beleidsregels voor schadevergoeding (de bonus-malusregeling) is afgeweken zonder goede onderbouwing. Ook willen de fracties dat de problematiek rond de vraatschade en de vergoedingen eerder wordt besproken dan in 2023.

Verder lezen?

Vragen over uitwerking Europees landbouwbeleid

De GrienLinks-fractie vraagt aan het college wat de inbreng van de provincie Fryslân is bij de uitwerking van het vastgestelde Europees Landbouwbeleid. Jochem Knol: “Deze uitwerking in het Nationaal Strategisch Plan bepaalt voor een groot deel hoe de overgang naar een duurzame landbouw in Nederland vorm gaat krijgen. De problemen met de natuur, het water, klimaat en de biodiversiteit moeten hoognodig aangepakt worden namelijk!”

Meer lezen?

Vragen over alweer vernietiging natuurvergunning stal Ee

“Voor de derde maal heeft de rechter een (natuur)vergunning vernietigd, die de provincie Fryslân afgegeven had voor de bouw van een stal in Ee naast een natuurgebied. De provinciale fracties GrienLinks, PvdD, SP, D66 en 50PLUS zijn verbaasd over de vergunningverlening van de provincie en hebben vragen gesteld.

Verder lezen?

Vragen over gaswinning Ternaard

Zowel de provincie als de gemeente Noardeast Fryslân hebben zich meerdere malen uitgesproken tégen het winnen van gas bij Ternaard onder de Waddenzee. De Tweede Kamer heeft het besluitvormingsproces rond mijnbouw in de Waddenzee inmiddels op pauze gezet via een motie. Jochem Knol: “Dat Noardeast Fryslân intussen mee blijft doen in het ‘omgevingsproces Ternaard’ vinden wij verwarrend. De gemeente lijkt te zwichten voor het geld. We willen weten hoe het college van Fryslân hier in staat.”

Verder lezen?

Vragen over kaalslag in openbaar vervoer

“Hoe ziet het openbaar vervoer in Fryslân er na deze coronacrisis uit? Juist hier op het platteland is goed OV van levensbelang. We begrijpen dat er aanpassingen moeten komen. Maar een kaalslag is ongewenst. Dat tast de leefbaarheid aan.” Elsa van der Hoek stelde daarom, samen met de fracties van de ChristenUnie, Partij van de Arbeid, FNP en het CDA vragen aan het college.

Meer lezen?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl