Opnieuw containers in zee

Aceton; het staat in bijna alle badkamers, maar nu ligt er een complete container vol met deze stof in de Noordzee. Wederom ging het mis en verloor een containerschip op 7 april 2021 een deel van zijn lading, 27 kilometer boven de Waddeneilanden. Jochem Knol stelde namens GrienLinks vragen over het opnieuw overboord slaan van containers bij zwaar weer.

Lees hier de antwoorden van het college

Naast deze container zijn andere containers met ‘droge goederen’ overboord gegaan. Onbekend is wat deze ‘droge goederen’ zijn. Dat roept vragen op over de lading van de containerschepen.

Zuidelijke route bij storm
Bij een storm is het risico groot dat een groot containerschip in de problemen komt, vooral op de zuidelijke route boven de Waddeneilanden. Zo ook nu. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaf al een aanbeveling aan de regering om deze omstreden route bij storm te sluiten. Schepen kunnen uitwijken naar de noordelijke route. GrienLinks staat hierachter en vraagt aan het college van Gedeputeerde Staten of het hier ook achter staat. Zodat deze rampen nooit meer voor zullen komen.

Jochem Knol: “GrienLinks ziet dat het vaker mis gaat bij stormen. Grote containerschepen nemen dan toch de zogenaamde ‘zuidelijke route’ langs de Waddeneilanden en komen in de problemen. We hebben het in januari 2020 gezien bij de MSC Zoe, met als gevolg een ecologische ramp voor het Waddengebied. Ook daar hebben we vragen over gesteld. Het plastic spul dat bij de ramp met de MSC Zoe in zee is gekomen spoelt nog steeds aan. En het aceton dat nu in een van de containers zit, is nu ook niet bepaald iets dat in de zee hoort. ”