Vragen over ingrijpende wijzigingen in openbaar vervoer

“Zijn die ingrijpende wijzigingen in het Openbaar Vervoer echt nodig?”, vraagt Elsa van der Hoek samen met CDA, PvdA, CU, FNP en VVD aan het college van Fryslân. “Op deze manier wordt de leefbaarheid in de provincie erg aangetast. En dat terwijl het kabinet een vergoeding tot eind van het jaar heeft verlengd, juist vanwege dat beschikbaar blijven van het openbaar vervoer.”

Lees hier de antwoorden van het college

Op 9 april heeft de Staatssecretaris in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) met de decentrale overheden en de OV-bedrijven gesproken over de beschikbaarheidsvergoeding voor het OV. De Staatsecretaris schriift in haar brief aan de Kamer het volgende: “De OV-bedrijven verwachten dat de reizigersopbrengsten
in het vierde kwartaal van 2021 nog steeds onvoldoende zullen zijn voor een OV-aanbod aan de reizigers dat voldoet aan de doelstellingen van bereikbaarheid, veiligheid en opschaalbaarheid. Het kabinet heeft daarom besloten om de beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer ongewijzigd door te trekken naar eind 2021.
Het verlengen van de beschikbaarheidsvergoeding door het Rijk voorkomt dat na de zomer ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden in de dienstregeling.”