Geen eigenaar van Thialf

“Eigenaar zijn van een ijsbaan vind ik geen provinciale taak. Verkoop zal niet gemakkelijk zijn, maar eigenlijk moet je zo snel mogelijk van de aandelen Thialf af.” Elsa van der Hoek van GrienLinks maakte woensdag 21 april 2021 in Provinciale Staten direct duidelijk dat ze niets voelt voor nieuwe provinciale bijdragen aan de exploitatie van Thialf. Lees hier meer van Elsa op Omrop Fryslân.

Elsa van der Hoek stelde mondelinge vragen aan het college over het rapport van kwartiermaker Pier Eringa over de financiële situatie van Thialf. Uit dat rapport bleek dinsdag dat schaatsbond KNSB, sportkoepel NOC*NSF, de gemeente Heerenveen en provincie Fryslân Thialf financieel gaan bijstaan. De betrokken partijen zeggen vanaf september 2022 jaarlijks 1,4 miljoen euro te willen bijdragen.

Verbaasd over bericht
“Kunt u uitleggen”, vroeg Elsa van der Hoek aan de gedeputeerde Sander de Rouwe, “wat u tegen de pers en de kwartiermaker van Thialf, de heer Eringa, heeft gezegd en waarom de indruk bestaat dat de provincie al steun heeft toegezegd, terwijl Provinciale Staten hier nog geen uitspraak over hebben gedaan?”
De Rouwe: “De Staten hebben in 2013 gekozen voor de vorm zoals hij nu is. En we zijn eigenaar. Dat verplicht, adel verplicht. Het is geen museum. Daarom ondersteunen we initiatieven als deze van Pier Eringa. Als bijdragen van anderen niet komen, is de eigenaar verplicht tot storten. Ik zeg wel: als er extra krediet bij moet van de aandeelhouder, komt het langs de Staten. Ik roep u als partijen dan ook op om bij uw partijen in Den Haag te lobbyen voor steun voor Thialf.”

GrienLinks tegen besluit Thialf in 2013 en in 2020
De fractie van GrienLinks heeft in 2013 tegen het besluit gestemd om 50 miljoen euro in de ijshal te investeren en voor 4 miljoen euro aandelen te kopen (en dus eigenaar te worden) van de ijshal. Ook heeft de fractie in juni 2020 tegen de bijdrage van nog eens 2 miljoen euro gestemd.

Grens aan geld voor Thialf?
In de brief ““Toekomstperspectief Thialf” van 20 april van GS aan PS staat dat er naast de 1,4 miljoen euro per jaar nog een omvangrijke post is van 2,5 miljoen per jaar voor groot onderhoud, vervangingen en vernieuwingen. Daarnaast is er sprake van noodzakelijke doorontwikkeling. Niet duidelijk is wat er gebeurt als het Rijk dit niet betaalt.

Elsa van der Hoek:”Kan de gedeputeerde aangeven of hij vindt dat er een grens is aan het terugkerend financieel injecteren van Thialf?” De Rouwe: “Ja, er is een grens. Daarom deden we die extra reorganisatie bij Thialf met ontslag voor heel veel werknemers en lobbyen we voor andere aandeelhouders. Maar het eigenaarschap is een politieke keuze geweest. Provinciale Staten heeft altijd het recht om af te wijken van keuzes. Maar dit huis heeft gekozen voor schaatsen, voor Thialf als nationaal en internationaal sporticoon. Vorig jaar juni hebben de Staten nog gekozen om voor Thialf onze nek uit te steken.” Elsa van der Hoek: “Wij vinden dat eigenaar zijn van een topsporthal geen taak is van de overheid. Als u met een voorstel komt voor opnieuw geld in Thialf, zeggen wij – opnieuw – nee.”

Debat
Ook andere partijen hadden vragen. Van Dijk van FvD: “Is de grens niet bereikt, hoever moeten we ons rol als eigenaar/aandeelhouder verder uitrekken? Moeten we het eigenaarschap van Thialf niet ter discussie stellen?” Stalenburg van de PvdA:”Hoe zit het met de toezegging van Wopke Hoekstra bij zijn bezoek aan Thialf dat hij met een delegatie van de Kamer zou praten over Thialf of was dat in het licht van de verkiezingen?” De Rouwe: “Daarom roep ik u op tot lobby”.
En Wiersma van 50plus: “Ja, we zijn trots op Thialf, maar bij het besluit indertijd was dat wel met de bedoeling van een sluitende begroting. En zonder exploitatiegeld van provincie erin.” De Rouwe: “Wij willen ook graag een sluitende begroting. In het verleden heeft uw Staten gezegd, 50 miljoen euro en klaar. Maar dan moet je geen aandelen kopen. En u als politiek heeft besloten om aandelen te kopen. En dat verplicht je als eigenaar tot de tekorten betalen. We leggen bij de kadernota in juni een voorstel aan u voor.”