Geld voor de coronacrisis – no en moarn

“We kunnen in een crisis als deze twee kanten op. Met kunst en vliegwerk de boel draaiende proberen te houden. OF gebruik maken van de situatie en inzetten op die gewenste transitie naar de ‘nieuwe, klimaatneutrale circulaire, eerlijkere economie’ met Lok op ien,”zei Charda Kuipers bij de bespreking op 21 april 2021 van het (tweede) Coronapakket No en Moarn van de provincie.

10 miljoen splitsen
Charda stelde voor om de beschikbare 10 miljoen euro te splitsen. 5 miljoen voor de korte termijn nu en 5 miljoen bewaren tot de bespreking van de kadernota in juni om te kijken hoe de provincie er voor staat over twee maanden. “Niet alleen hebben wij dan een completer beeld van hoe wij er in Fryslân voor staan, de coronacrisis ontwikkelt zich dusdanig onvoorspelbaar, dat we mogelijk dan al andere conclusies kunnen trekken.” Ze diende er een amendement voor in.

GrienLinks voegt gezondheid en welzijn toe aan het pakket
In het voorstel stonden vijf pijlers: Economie, arbeidsmarkt, gastvrijheid, leefbaarheid en cultuur. Charda Kuipers: “De vijf gekozen pijlers zijn best bruikbaar. Maar juist in deze letterlijke gezondheidscrisis en de nadruk op brede welvaart is een pijler ‘Goede gezondheid en welzijn’ (Social Development Goal 3) toch een onmisbare schakel in een provincie waar Lok op ien staat? De analyse ondersteunt een dergelijke keus ook. Kan de gedeputeerde hier een nadere toelichting op geven?” Gedeputeerde de Rouwe vond dit geen kerntaak van de provincie, maar dichter bij de verantwoordelijkheid van de gemeenten staan.

Debat
Verschillende partijen uitten kritiek op de monitoring. De Rouwe: “Ik ben wel gevoelig voor terechte kritiek, het is dun op monitoring. Daarom zeg ik u toe dat we elk kwartaal een overzicht sturen met daarin welke programma’s zijn losgegaan onder welke voorwaarden. Hoeveel aanvragen er zijn gedaan en wat de reacties zijn.”
Aardema (PVV): “Ik wil ook weten wat de effecten zijn oftewel heeft het geholpen.” De Rouwe: “Ja, natuurlijk, maar wel met een kanttekening erbij, want mensen zijn achteraf vaak niet bereid om mee te werken aan onderzoeken om effecten te meten.”

De stemming
Het amendement om het geld te splitsen en in juni over de resterende 5 miljoen euro te beslissen werd niet aangenomen. 13 mensen stemden voor (GrienLinks, 50PLUS, Forum, PvdD, SP, van Swol) en 30 Statenleden stemden tegen. Het voorstel zelf (voor de verdeling van het coronapotje) werd aangenomen met 7 stemmen van GrienLinks en Forum voor Democratie tegen. Charda Kuipers in een stemverklaring: “Als ons amendement voor splitsing niet wordt aangenomen, stemmen wij tegen het voorstel. We denken namelijk dat we (een deel van) het coronageld straks nog hard nodig hebben.”