De Staten willen écht geen grotere schepen meer op vaarweg Heerenveen

Op 27 november 2019 besloten de Staten – na lang, lang onderzoeken en praten – dat er géén ontheffing meer verleend zou worden aan klasse Va schepen op de vaarweg Heerenveen. Op 28 april 2021 kwam Forum voor Democratie met een motie vreemd om dat besluit te heroverwegen. Elsa van der Hoek vond dat geen goed idee.

“De vaarweg is nu eenmaal niet dieper en breder, dus er moet geen ontheffing komen; er moet gehandhaafd worden,” zei Elsa van der Hoek. Verschillende andere partijen (FNP, PVV, PvdA) waren het daarmee eens. Het CDA en de VVD echter steunden de motie van Forum. Zij vonden dat de gedeputeerde met een nieuw voorstel over de vaarweg Heerenveen moest komen. Dat was de meerderheid van de Staten niet met deze partijen eens. De motie werd met 26 stemmen tegen en 17 stemmen voor (VVD, CDA, FvD, Goudzwaard) verworpen.

Lees hier de hele spreektekst van Elsa van der Hoek.