Geen kinder- en dwangarbeid bij productie zonnepanelen

“Fryslân is een fair trade provincie. Wij willen eerlijke handel en maatschappelijke verantwoord ondernemen. Daar hoort geen kinder- of dwangarbeid bij. Daarom dienen we van harte deze motie vreemd mee in”.Dit zei Charda Kuipers op 28 april 2021 over de motie vreemd van de ChristenUnie tegen kinder- en dwangarbeid bij de productie van zonnepanelen. Het CDA, PvdD, D66, PvdA en Goudzwaard dienden de motie ook mee in. De motie werd aangenomen.

De motie:
constaterende dat:
– uit onderzoek blijkt dat zonneparken in Nederland, die zijn gebouwd met overheidsgeld, bestaan uit panelen die afkomstig zijn van Chinese bedrijven die ervan worden beschuldigd de Oeigoerse moslimminderheid in het land in te zetten voor dwangarbeid1;
– dit in ieder geval niet voldoet aan de duurzame ontwikkelingsdoelen: 1. geen armoede, 3. goede gezondheid en welzijn, 8. waardig werk en economische groei,12. verantwoorde consumptie en productie van de Sustainable Development Goals (SDG).
overwegende dat:
– er mogelijk ook in Fryslân zonneparken zijn aangelegd met zonnepanelen van fabrikanten waar dwangarbeiders aan het werk zijn;
– dwangarbeid in alle productieketens voorkomen moet worden;
– bij de aanleg van zonneparken in Nederland wordt niet bijgehouden welk merk zonnepaneel wordt gebruikt, terwijl dit wel eenvoudig te achterhalen valt;
– de provincie Fryslân een fair trade provincie is, zij gaat voor eerlijke handel en wil maatschappelijke verantwoording nemen.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten voor duurzame energieprojecten waarbij
de provincie opdrachtgever is maximale inspanning te leveren om dwangarbeid in de
productieketen te voorkomen en het inkoopbeleid van de provincie hierop aan te passen.