Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân april 2021

In deze koude aprilmaand heeft de bestuursvoorzitter Paul van Gessel een column over de natuur geschreven. En in de Staten hadden we een lange, lange vergadering. We doen ons best om het groene en linkse geluid te laten horen. Doe mee!

In april op de agenda:

  • Duurzame, passende en betaalbare woningen nodig
  • Gruttoplan laatste kans voor weidevogels
  • Provinciegeld voor corona nu en straks
  • GL wil geen eigenaar zijn van Thialf
  • Staten willen écht geen grotere schepen op vaarweg Heerenveen
  • Geen kinder- en dwangarbeid bij productie zonnepanelen

En onze andere acties in april:

  • Vragen over wéér containers in zee
  • Vragen over ingrijpende wijzigingen openbaar vervoer
  • Vragen over narekenen van geld voor ‘verbonden partijen’

Wil je ons helpen Kun je bijvoorbeeld leuke filmpjes maken, leuk schrijven, mooie foto’s maken of weet je veel over een bepaald onderwerp? Of wil je gewoon meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website of volg ons op facebooktwitter en  instagram of neem contact op met de fractie via: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Natuur

Fryslân wordt gewaardeerd om natuur en landschap. De biodiversiteit is echter in rap tempo aan het verdwijnen. Natuur is teruggedrongen tot postzegels in het Friese landschap. En bij mensen verdwijnt het begrip over wat natuur is

Meer Lezen?

Duurzame, passende en betaalbare woningen nodig

“Meer groen, meer water en minder steen!” bepleitte Elsa van der Hoek in de Statenvergadering over de Uitvoeringsagenda Wonen op 21 april 2021. Ze diende een amendement in voor een extra ambitie voor duurzame nieuwbouw en groene wijken. Ook diende ze een motie in voor nieuwe woonvormen voor mensen met dementie en een motie van de CU voor een dementievriendelijke provincie. Daarnaast vroeg ze aandacht voor de situatie van arbeidsmigranten, eigen initiatieven en flexibele ruimte qua aantallen.

Meer lezen?

Gruttoplan laatste kans voor weidevogels

“We hebben het leefgebied van weidevogels zover ontwatert en we gebruiken het zo intensief dat de ‘pykjes’ (kuikens van weidevogels) geen kans meer hebben om te overleven. Omdat we dat probleem niet echt willen aanpakken wil het CDA grijpen naar laatste redmiddelen als broedmachines. En zijn we bereid alle predatoren af te schieten. Met dat laatste creëer je een dierentuin.” Jochem Knol van GrienLinks pleitte voor herstel van de leefomgeving van weidevogels. Ook ónze leefomgeving….

Lees meer

Geld voor de coronacrisis nu en straks

“We kunnen in een crisis als deze twee kanten op. Met kunst en vliegwerk de boel draaiende proberen te houden. OF gebruik maken van de situatie en inzetten op die gewenste transitie naar de ‘nieuwe, klimaatneutrale circulaire, eerlijkere economie’ met Lok op ien,”zei Charda Kuipers bij de bespreking op 21 april 2021 van het (tweede) Coronapakket No en Moarn van de provincie.

Meer lezen?

GL wil géén eigenaar zijn van Thialf

“Eigenaar zijn van een ijsbaan vind ik geen provinciale taak. Verkoop zal niet gemakkelijk zijn, maar eigenlijk moet je zo snel mogelijk van de aandelen Thialf af.” Elsa van der Hoek van GrienLinks maakte woensdag 21 april 2021 in Provinciale Staten direct duidelijk dat ze niets voelt voor nieuwe provinciale bijdragen aan de exploitatie van Thialf

Lees hier meer

Geen kinder- of dwangarbeid bij productie zonnepanelen

“Fryslân is een fair trade provincie. Wij willen eerlijke handel en maatschappelijke verantwoord ondernemen. Daar hoort geen kinder- of dwangarbeid bij. Daarom dienen we deze motie vreemd van harte mee in”. Charda Kuipers ondersteunde op 28 april 2021 de motie vreemd van de ChristenUnie tegen kinder- en dwangarbeid bij de productie van zonnepanelen.

Meer lezen?

Vragen over ingrijpende wijzigingen openbaar vervoer

“Zijn die ingrijpende wijzigingen in het Openbaar Vervoer echt nodig?”, vraagt Elsa van der Hoek samen met CDA, PvdA, CU, FNP en VVD aan het college van Fryslân. “Op deze manier wordt de leefbaarheid in de provincie erg aangetast. En dat terwijl het kabinet een vergoeding tot eind van het jaar heeft verlengd, juist vanwege dat beschikbaar blijven van het openbaar vervoer.”

Meer lezen?

De Staten willen geen grotere schepen op vaarweg Heerenveen

Op 27 november 2019 besloten de Staten – na lang, lang onderzoeken en praten – dat er géén ontheffing meer verleend zou worden aan klasse Va schepen op de vaarweg Heerenveen. Op 28 april 2021 kwam Forum voor Democratie met een motie vreemd om dat besluit te heroverwegen. Elsa van der Hoek vond dat geen goed idee.

Verder lezen?

Vragen over geld voor verbonden partijen provincie

De fracties van FNP, GrienLinks en 50plus willen meer inzicht in de kostenontwikkeling bij verbonden partijen van de provincie en gemeenschappelijke regelingen. De kosten nemen toe, terwijl de inkomsten van de provincie minder worden. De partijen willen dat de Noordelijke Rekenkamer er naar kijkt.

Meer lezen?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl