Vragen over thermisch gereinigde grond die toch vuil blijkt

Een Vandaag berichtte op 2 maart 2021 over thermisch gereinigde grond (TGG) die vervuild bleek te zijn. De grond was gebruikt bij werkzaamheden aan de Westdijk bij Bunschoten. Er bleken hoge waarden aan zouten, chloride, sulfaat, zware metalen, benzeen en GenX in te zitten. De opruimkosten zijn zo’n 32 miljoen euro. De Partij voor de Dieren en GrienLinks stellen aan het Friese college vragen over eventueel gebruik in Fryslân van deze grond.

Jochem Knol: “Wij willen heel graag weten of er ook in Fryslân dit soort grond is gebruikt. En zo ja, willen we ook weten wie het opruimt en wie dat betaalt.”

Thermisch gereinigde grond
‘Deze grond komt uit bodemsaneringen en is gemengd met teerhoudend asfaltgranulaat. Door dit mengsel onder hoge temperaturen te verhitten, breken de schadelijke stoffen, bijvoorbeeld uit minerale olie, af.Het ‘schone’ eindproduct mag worden hergebruikt als ‘industriegrond’, bijvoorbeeld in dijken, geluidswallen of onder wegen. Dat gebeurde de afgelopen jaren bij tientallen projecten.'(tekst van: EenVandaag).

Volgens EenVandaag wordt op dit moment het bedrijf, Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM), dat de vervuilde (verkeerd gereinigde) grond heeft geproduceerd inmiddels onderzocht door het OM.