Vragen over effect stikstof op biodiversiteit

Uit recent onderzoek in Gelderland blijkt dat de depositie van stikstof desastreus is voor de natuur op de Veluwe. De fracties van GrienLinks, SP en de Partij voor de Dieren vragen aan het college in Fryslân of er voldoende inzicht is in de effecten van de depositie van stikstof op de Fryske natuurgebieden.

Lees hier de antwoorden van het college

Waarom is stikstof een probleem?

Jochem Knol van GrienLinks: “We willen ook weten of het beleid zich alleen moet richten op de Natura2000 gebieden. Ook elders heeft het neerslaan van stikstof grote gevolgen voor de biodiversiteit en bij voorbeeld de grote afname van de aantallen insecten”. Menno Brouwer van de Partij voor de Dieren voegt daar aan toe: “Nader onderzoek naar de teloorgang van meer plant- en diersoorten zou ons enorm veel informatie geven over de stand van zaken rond biodiversiteit. We vragen ons af of de huidige Wet Natuurbescherming wel voldoende mogelijkheden biedt de teloorgang van onze natuur tegen te gaan”. Iedereen zou een bijdrage moeten leveren aan het beperken van de uitstoot van stikstof. Daarom heeft het kabinet de snelheid op onze rijkswegen verlaagd. Hanneke Goede van de SP: ”We hebben sterk de indruk dat er harder gereden wordt. Iedereen moet zich aan de wet houden. Wij vragen of handhaving van de snelheidslimiet niet geïntensiveerd moet worden. Zo draagt iedereen z’n steentje bij.”