Vragen over mestvergister in Wijnjewoude

Charda Kuipers: “In de gemeente Opsterland blijkt dat WEN (Wenjewoude Energie Neutraal) een mestvergister neer wil zetten. Er is onrust ontstaan in de omgeving en in de gemeenteraad. Een mestvergister vinden wij als GrienLinks géén duurzame energie. Een mestvergister is meer bedoeld om de intensieve landbouw van het mestprobleem te verlossen. We willen weten wat de rol van de provincie precies is in dit geval.” Samen met D66 stelde GrienLinks vragen aan het Friese college.


Mestvergisters zijn geen oplossing maar een probleem
Bij het Rijk wordt nog altijd gedacht dat mest- en covergisters bij zouden kunnen dragen aan het produceren van duurzame energie, in de vorm van biogas. Zie hier een rapport daarover. Vandaar dat mestvergisters vaak subsidie ontvangen van het Rijk via de regeling SDE++ voor duurzame energie. Mestvergisters dragen relatief echter weinig bij aan de productie van biogas. Mestvergisters zijn bronnen van stankoverlast en houden met het vergisten van de mest de intensieve landbouw in stand. Want: voor een circulaire, grondgebonden landbouw is het belangrijk dat de hoeveelheid mest past bij de hoeveelheid grond. Zie voor meer argumenten tegen mestvergisters dit factsheet van de Natuur- en Milieufederaties.

Hoe werken co- en mestvergisters?
Kijk voor – nog – meer informatie over hoe mest/covergisters werken naar “De vuilnisman” van de Teun van de Keuken. Daarin wordt duidelijk dat er andersoortige producten in een mestvergister moeten worden gedaan, om de vergisting goed op gang te helpen. Daar kwam in het verleden allerlei aanbod voor. Ook van dubieuze handelaren met afval dat beter niet in een vergister terecht kon komen. En zoals Cees Veerman (de ex-minister van Landbouw) in de documentaire zegt: “De mestvergisting is covergisting geworden en als zodanig niet zo succesvol”.

Al eerder voorstellen gedaan om industriële mestvergisters te weren
In 2018 en 2020 heeft GrienLinks al voorgesteld om mest- en covergisters te weren uit Fryslân. Beide keren werd het voorstel niet aangenomen.