Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân mei 2021

Van saai naar ‘hot’! De provincie beslist steeds meer over grote maatschappelijke zaken. Zo ook in de Statenvergadering in mei. Klimaat, biodiversiteit, de energietransitie, het verhogen van het waterpeil in de veenweidegebieden en het al dan niet doodmaken van dieren stonden allemaal op de agenda. Jochem Knol schreef een column over een diersoort waar zelfs GroenLinksers een dilemma over voelen opkomen: slakken.

Ook meepraten? Doe mee!

In mei op de agenda:

 • Schoorvoetend vóór een kleine stap in het veenweidedossier
 • GrienLinks stemt tégen het faunabeleid
 • Zoemende bijen en gravende wormen
 • Energietransitie (RES 1.0): eruit halen wat er in zit
 • oe gaan we in Fryslân met het klimaat om?

En er zijn door GL schriftelijke vragen gesteld over:

 • thermisch gereinigde grond
 • Thialf en wie dat moet betalen
 • het effect van stikstof op de natuur in Fryslân
 • de mestvergister in Wijnjewoude
 • de kabel die Tennet dwars door het Wad wil leggen
 • de vervuiling van een gasbooreiland in de Noordzee en vergunningen andere gaswinningen (Ternaard en Burgum)

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Slakken: een dilemma

Column van Jochem Knol

Wolven, reeën damherten, (verwilderde) katten en weidevogels: we maken ons er binnen de Provinciale Staten heel erg druk om. Als echte groene partij komen we op voor alles wat groeit en bloeit. Bij de behandeling van het faunabeleid en de bescherming van de weidevogels vroegen we ons af hoever je mag of moet gaan met het beschermen van soorten. Mag je het ene dier doden om een ander dier te redden?

Meer lezen?

Schoorvoetend vóór een kleine stap in het veenweidedossier

De opgave voor de mensen die in het veenweidegebied wonen en werken én voor de natuur is groot. Als we niets doen verdwijnt het veen en blijft uiteindelijk een nauwelijks te beheren vlakte over. Pompen tot we er bij neervallen, natuurgebieden die verdrogen en huizen en wegen waarvan de funderingen wegzakken. Mijn generatie heeft van de schat die het veen herbergt geprofiteerd, maar het was indrukwekkend hoe bij de hoorzittingen jongeren van de klimaatcoalitie op ons een beroep deden om nu echte keuzes te maken.

Meer lezen?

GrienLinks stemt tégen het faunabeleid

De GrienLinksfractie stemde op 26 mei 2021 tégen de nota ‘Faunabeleid Fryslân’. Jochem Knol: “Het doden van dieren (..) is bij velen omstreden. Zorg voor onze leefomgeving vraagt goede afwegingen. De een noemt dat rentmeesterschap, de ander zorg voor alles wat groeit en bloeit. Deze afwegingen vinden we in de nota niet terug. Eigenlijk is het alleen een opsomming van wat er gebeurt en wat er in de wet staat.”

Lees meer

Biodiversiteit: zoemende bijen en gravende wormen

GrienLinks is blij met het Provinciaal programma om de biodiversiteit in Fryslân te herstellen. Wel vinden we dat er in het programma ook aandacht gegeven moet worden aan bestuivende insecten en de gezondheid van onze bodem. In een motie vroeg Jochem Knol in het debat op 26 mei 2021 om die in een graadmeter voor het herstel van biodiversiteit op te nemen. Ook vroeg hij om hiaten in de groenblauwe dooradering op te sporen en een plan te maken om die op te lossen.

Meer lezen?

Energietransitie: eruit halen wat erin zit

Na een teleurstellend bod van 2,3 Twh in de concept RES (Regionale Energie Strategie), liet de provincie bij de RES 1.0 ietsje meer ambitie zien. Het bod was dankzij plannen van de gemeenten verhoogd naar 3.0 Twh. “We zijn blij dat er nu méér is opgenomen dan alleen de projecten uit de pijplijn. Wel is duidelijk dat we er in Fryslân nog niet uithalen wat erin zit”, sprak Charda Kuipers in het debat op 26 mei 2021. Ook sprak ze haar zorgen uit over de netwerkcapaciteit en het blok-aan-het-beenbeleid van de provincie op het gebied van wind

Lees hier meer

Hoe gaan we in Fryslân met het klimaat om?

“Dat ‘Klimaat’ als ondergeschoven kindje aan de startnotitie Energie is toegevoegd, vinden wij niet zo netjes, maar dat terzijde”, zo zei Charda Kuipers bij de behandeling van de Startnotitie Energie en Klimaat op 26 mei 2021 in de Staten. “Wij willen dat het Fûns Skjinne Fryske Energy (FSFE) omgevormd wordt tot Klimaatfonds en komen later met een voorstel hiervoor.” Voor het deel Energie in de nota diende Kuipers twee moties in voor meer inzet op het opwekken van schone energie.

Meer lezen?

Schriftelijke vragen gesteld door GrienLinks in mei

 • Thermisch gereinigde grond
 • Thialf en wie dat moet betalen
 • Het effect van stikstof op de natuur in Fryslân
 • De mestvergister in Wijnjewoude
 • De kabel die Tennet dwars door het Wad en Schiermonnikoog wil leggen
 • Wil Fryslân juridische stappen ondernemen tegen het Rijk in verband met de vervuiling van een gasbooreiland in de Noordzee boven Schiermonnikoog en vergunningen andere gaswinningen (Ternaard en Burgum)?
GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl