Alles op alles om gaswinning te stoppen

De Statenfracties van GrienLinks en PvdA willen dat de provincie alles op alles zet om uitbreiding van bestaande gaswinningen en nieuwe gaswinningen tegen te gaan. “De berichten over bodemdaling en het lozen van verontreinigd water boven Schiermonnikoog, laten zien dat de Friese belangen iedere keer ernstig worden geschaad wanneer er meer gas wordt gewonnen in onze provincie”, reageren Statenleden Jochem Knol (GrienLinks) en Erik de Groot (PvdA). De partijen willen weten (vragen ) of de provincie eventueel bereid is om juridische stappen te nemen tegen de Rijksoverheid.

Alle onderzoeken openbaar
De minister van Economische Zaken en Klimaat is niet bereid de onderliggende onderzoeken en adviezen over de gaswinning allemaal openbaar te maken. GrienLinks en de PvdA vinden dat onacceptabel en onbegrijpelijk. “Zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten moeten tijdig over de gevolgen van de gaswinning worden geïnformeerd. Zo kunnen deze worden meegewogen in een zienswijze of bezwaarschift.” De partijen zijn daarom kritisch op de zogenaamde omgevingsprocessen, waarvoor de minister van Economische Zaken en Klimaat in een deal met de gasmaatschappijen geld beschikbaar heeft gesteld. “Als we de belangen van inwoners écht boven die van gasmaatschappijen zetten, dan stoppen we met gaswinning en voorkomen we verdere schade aan mens en natuur.”

Schade door verontreinigd water voorkomen
Knol en de Groot vinden het daarnaast onbegrijpelijk dat er bij het boren naar gas boven Schiermonnikoog vele miljoenen liters verontreinigd water in de Noordzee geloosd gaan worden. Ze willen daarom weten wat de provincie, binnen haar bevoegdheden, kan doen aan het lozen van sterk verontreinigd water en boorgruis om schade aan de Waddenzee en de natuur te voorkomen.

Gevolgen uitspraak tegen Shell
De partijen willen ook weten wat de gevolgen zijn van de uitspraak van de rechter in de zaak van Milieudefensie tegen Shell en welke consequenties de uitspraak tegen Shell heeft voor de opstelling van Gedeputeerde Staten in relatie tot vergunningen en werkwijze van de NAM in Fryslân.

Op de foto de manifestatie tegen gas- en zoutwinning bij de zeedijk van Harlingen, 2 juni 2018