RES 1.0: eruit halen wat erin zit

Na een teleurstellend bod van 2,3 Twh in de concept RES (Regionale Energie Strategie), liet de provincie bij de RES 1.0 ietsje meer ambitie zien. Het bod was dankzij plannen van de gemeenten verhoogd naar 3.0 Twh. “We zijn blij dat er nu méér is opgenomen dan alleen de projecten uit de pijplijn. Wel is duidelijk dat we er in Fryslân nog niet uithalen wat erin zit”, sprak Charda Kuipers in het debat op 26 mei 2021. Ook sprak ze haar zorgen uit over de netwerkcapaciteit en het blok-aan-het-beenbeleid van de provincie op het gebied van wind.

Minimaal 3,0 Twh
Na het ambitieloze bod (lees hier meer) bij de concept RES, was GrienLinks blij dat na overleg met de gemeenten het bod was verhoogd naar minimaal 3.0 Twh aan met zon en wind opgewekte energie in 2030. Met dit bod voorzien we nog niet in de geschatte elektriciteitsvraag van Fryslân in datzelfde jaar (3,4 Twh), maar het gaat wel om projecten die zeker of vrijwel zeker door kunnen gaan. Bovendien kan het hoger uitpakken dankzij de plannen van de gemeenten en de mienskip.

Charda Kuipers in het debat: “De RES 1.0 stemt ons vrolijker dan wij op basis van het concept hadden kunnen vermoeden. We zijn blij dat het lukt om met zoveel partijen tot een gedragen geheel te komen, en dat ook bijvoorbeeld een JongRES daarin meepraat. We zijn blij dat er nu méér is opgenomen dan alleen de pijplijn, en dat er iets meer ruimte lijkt voor plaatselijke ambities van de verschillende RES-partners. Wel is duidelijk dat we er in Fryslân nog niet uithalen wat erin zit.”

Zorgen: netwerkcapaciteit en belemmerend beleid windenergie
Toch maakt GrienLinks zich ook zorgen: “Ten eerste: de ontoereikende netwerkcapaciteit hangt als een zwaard van Damocles boven ons hoofd. Het elektriciteitsnetwerk is niet toegerust op de huidige Friese ambitie en al helemaal niet op de Friese energiebehoefte in de toekomst.

Ten tweede: het huidige provinciale beleid ten aanzien van wind en zon belemmert het anticiperen op de langere termijn. Wij zijn een blok aan het been van de energietransitie”, sprak de GrienLinks fractievoorzitter. Ze vond het teleurstellend dat de ambities van de RES-partners in eerste instantie getoetst werd aan de belemmerende regelgeving van de provincie. Wat GrienLinks betreft zouden we in plaats daarvan moeten kijken welke ambities de gemeenten en energiecorporaties hebben en nagaan of de effecten van het hinderbeleid van de provincie wel wenselijk zijn.

Moties
Charda Kuipers diende namens GrienLinks een aantal voorstellen mee in:
-Een amendement van D66 met GrienLinks, PvdD en SP om het bod te verhogen naar 3,4 Twh.
-Een motie van de FNP met GrienLinks, PvdA, CDA, PvdD, D66, SP om nadrukkelijker in te zetten op aquathermie.
-Een motie van de ChristenUnie om richting de RES 2.0 uit te gaan van de hogere prognoses die Liander heeft aangegeven.

Uitslag stemming:
-Het amendement van D66 voor een hogere toekomstbestendige ambitie werd verworpen met 32 stemmen tegen (50PLUS, CDA, FNP, Forum voor Democratie, PVV, PvdA, Statenlid Goudzwaard, Statenlid Van Swol, VVD) en 11 stemmen voor (D66, GrienLinks, ChristenUnie, PvdD, SP).
-De motie van FNP om Fryslân uit te roepen tot de aquathermieprovincie van Nederland werd aangenomen, met 35 stemmen voor (50PLUS, CDA, ChristenUnie, D66, FNP, GrienLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, Statenlid Van Swol, VVD) en 8 tegen (PVV, FvD, lid Goudzwaard).
-De motie van ChristenUnie om de hogere prognoses van Liander over de opwekking van elektriciteit mee te nemen richting RES 2.0 werd afgewezen, met 27 stemmen tegen (CDA, FNP, FvD, PVV, PvdA, lid Van Swol, lid Goudzwaard) en 16 voor (ChristenUnie, GrienLinks, D66, PvdD, SP, 50PLUS, VVD).

Het finale besluit over de RES 1.0 werd aangenomen met 35 stemmen voor en 8 tegen. Alleen de PVV, FvD en Statenlid Van Swol stemden tegen.

Lees de hele bijdrage van Charda Kuipers hier.