Regenboogprovincie Fryslân dreigt COC te verliezen

COC Fryslân heeft een noodoproep gedaan aan provincie Fryslân. De provinciale lhbtiq+ belangenorganisatie dreigt te verdwijnen, omdat ze te weinig vaste inkomsten heeft. De Friese Statenfracties GrienLinks, PvdD, SP en D66 vinden de situatie schrijnend en dienden woensdag 30 juni 2021 in de Friese Staten een voorstel in bij de Kadernota om voor twee jaar noodsteun te verlenen.

GrienLinks Statenlid Elsa van der Hoek namens de vier fracties: “Wij vinden het niet kunnen dat Fryslân geen veilige haven meer zou hebben waar lhbtiq’ers*(1) naar toe kunnen. Zeker in de tijd waarin Hongarije anti-homowetgeving maakt, lhbtiq’ers nog steeds in elkaar geslagen worden of eieren tegen het raam gegooid krijgen, zoals afgelopen week nog in Leeuwarden gebeurde. Nu al is het zo dat COC Fryslân niet eens een vertrouwelijke ruimte kan betalen om je verhaal te doen, bijvoorbeeld als je niet uit de kast durft te komen. Er is alleen een zitplek in het kantoor waar de medewerkers zitten. Ook kopen scholen veel minder voorlichting in als deze niet gesubsidieerd, en dus duurder is. Wij vinden dat we als provincie het COC de helpende hand in nood moeten bieden. Het kan niet zo zijn dat we regenboogprovincie zijn en in oktober in Leeuwarden Roze Zaterdag vieren, maar COC ondertussen verloren laten gaan.”

Het COC vraagt nu geen structurele subsidie, maar een noodsubsidie waarmee ze lang genoeg de tijd krijgen om bij meer gemeenten steun proberen te krijgen. De vier fracties willen naast de tijdelijke noodsteun dat de provincie COC Fryslân helpt om met de gemeenten in gesprek te gaan over een gezonde toekomst voor COC.

Niet genoeg steun van gemeenten
De provincie biedt nog wel losse subsidie voor sociale projecten, maar vindt dat vaste steun voor sociale organisaties een taak is van de Friese gemeenten. De Friese fracties GrienLinks, PvdD en SP: “Uit de brandbrief van COC Fryslân blijkt echter dat slechts drie van de achttien gemeenten daadwerkelijk subsidie geven. Bovendien is dat geld geoormerkt. Het COC kan er dus geen vaste lasten van betalen, maar heeft die natuurlijk wel. Als verder niemand verantwoordelijkheid voelt om te helpen, dan gaat kennis en expertise in de provincie verloren en kun je straks dus als lhbtiq’er in Fryslân niet meer bij die veilige haven terecht.”

Effecten stopzetting provinciale subsidies aan maatschappelijke organisaties
Ook andere organisaties waarvan in 2016 de subsidie is stopgezet zijn in nood. Het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU) is in december 2017 opgeheven vanwege ontbrekende financiële steun. Centrum Tumba is voor een derde ingekrompen aan formatie en activiteiten (evenals de behuizing) en kampt ook met een tekort op de begroting. Zorgbelang is ingekrompen en deed de afgelopen jaren regelmatig een oproep aan de Staten voor hulp. De kleinere belangenbehartigingsorganisaties zijn bij Zorgbelang ingetrokken.

Daarom diende Elsa ook een motie in om de effecten te onderzoeken van het stopzetten van de structurele provinciale subsidies aan maatschappelijke organisaties die belangrijke werkzaamheden verrichten voor mensen die hulp, expertise of een veilige plek nodig hebben. Ook vroeg zij daarin om aanbevelingen om te voorkomen dat deze organisaties verloren gaan.

Uitslag stemming
De motie voor noodhulp voor het COC werd niet aangenomen. Het argument was dat er in 2016 (bij het stopzetten door de provincie van de structurele subsidies aan maatschappelijke organisaties) een ‘bruidsschat’ voor anderhalf jaar aan de organisaties was meegegeven. Dat geld was bedoeld om de periode te overbruggen waarin de organisaties de overgang naar subsidie door gemeenten moesten maken. Bekijk hier de uitslag:


De motie voor onderzoek naar de effecten van het stopzetten van de structurele provinciale subsidies op maatschappelijke organisaties haalde het ook niet. Bekijk hier de uitslag:


Wel regenboogprovincie
De provincie Fryslân werd in 2020 met hulp van presentator Sipke Jan Bousema en via een motie van D66, GrienLinks, PvdA, PvdD, SP, 50PLUS en FNP als laatste provincie regenboogprovincie.

*1: Wat betekent deze afkorting? (met dank aan metronieuws.nl)
LHBTIQAPC
Lesbisch: Een vrouw die zich emotioneel/fysiek aangetrokken voelt tot vrouwen
Homoseksueel: Een man die zich emotioneel/fysiek aangetrokken voelt tot mannen
Biseksueel: Een man of vrouw die zich zowel emotioneel als fysiek aangetrokken voelt tot mannen als vrouwen
Transgender: parapluterm voor mensen die zich niet identificeren met het bij geboorte toegekende geslacht
Intersekse conditie: een parapluterm voor aangeboren condities waarbij het geslacht verschilt van wat medici als norm beschouwen voor mannen- en vrouwenlichamen. Er zijn veel verschillende intersekse-condities
Queer: Mensen die hun seksuele voorkeur liever niet in een hokje plaatsen. Iemand die queer is wil zich dus liever niet identificeren als lesbisch, hetero, biseksueel of panseksueel
Aseksueel: Mensen die zich niet seksueel aangetrokken voelen tot anderen
Panseksueel: Mensen die zich aangetrokken voelen tot alle genderidentiteiten en biologische geslachten. Ze vallen dus niet op geslacht, maar op het karakter of de persoonlijkheid van de ander
Cisgender: Mensen bij wie het geboortegeslacht overeenkomt met de ervaren genderidentiteit