GrienLinks wil kinderen buiten laten leren en spelen op groene schoolpleinen

“We zitten veel te veel binnen met ons allen. Dat is, zeker voor kinderen, niet goed. Dus stellen we voor om van het vrijvallende geld van de provincie van vorig jaar een boost te geven aan de vergroening van schoolpleinen”, zegt Charda Kuipers (GL) namens vier partijen uit de Staten (GrienLinks, SP, PvdD en D66).

“De kinderen kunnen spelen, de natuur ontdekken en buiten les krijgen. Ook krijgt de biodiversiteit en het waterbeheer een stimulans door een groen schoolplein. Het IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) heeft een programma ‘Gezonde schoolpleinen’ opgezet. In veel andere provincies (Gelderland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Overijssel, Zeeland, Zuid-Holland) zijn regelingen ingesteld voor het stimuleren van groene schoolpleinen. Wij willen dat ook in Fryslân”. De motie werd aangenomen in de Statenvergadering.

Voorstel in de Staten
Samen met de SP, de Partij voor de Dieren en D66 diende GrienLinks op 30 juni 2021 een voorstel in bij de bespreking van de Kadernota om 200.000 euro vrij te maken voor het vergroenen van de schoolpleinen. Daarbij is het de bedoeling dat de lesprogramma’s samenhangen met het groene schoolplein als buitenlokaal. De vier partijen pleiten verder voor een plek voor de Friese taal in het lesprogramma en het schoolplein. Charda Kuipers namens de partijen: “Kinderen spreken vaak het Fries op straat en thuis, dus is het heel logisch het Fries te integreren in het spelenderwijs buiten leren op het schoolplein. Het IVN heeft aangegeven dat aan te kunnen bieden”. De 200.000 euro moet een stimulans vormen voor het vergroenen van schoolpleinen in heel Fryslân. De hoop is dat ook gemeenten en fondsen zoals Jantje Beton subsidie gaan geven.