GrienLinks en PvdA: ‘Trek het besluit voor nieuwe gaswinning bij Ternaard onder de Waddenzee weer in’

De Friese Statenfracties van GrienLinks en PvdA willen dat demissionair minister Blok van Economische Zaken en Klimaat het ontwerp-instemmingsbesluit voor nieuwe gaswinning bij Ternaard onder de Waddenzee weer intrekt. Het voorlopige besluit is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op vrijdag 27 augustus gepubliceerd en geeft toestemming voor nieuwe gaswinning bij Ternaard vanaf 2023. De regering negeert hiermee de uitdrukkelijke wens van de drie noordelijke provincies en veel Waddengemeenten om geen gaswinningen in de Waddenzee toe te staan. Deze actie gaat ook in tegen de recente rechterlijke uitspraken die de regering en Shell dwingen om de CO2-uitstoot fors te verlagen.

Onomkeerbare schade aan unieke natuur
Statenleden Jochem Knol van GrienLinks en Hetty Janssen van de PvdA: “Dit is een forse aanslag op klimaat en natuur. De Waddenzee is een UNESCO Werelderfgoedgebied met unieke natuur. Door de gaswinning ontstaat bodemdaling, die in combinatie met zeespiegelstijging voor onomkeerbare gevolgen zal zorgen. Daarnaast leidt gaswinning tot een toename van de CO2-uitstoot, terwijl we volop in moeten zetten op het aanpakken van de klimaatproblemen.
We roepen Tweede Kamerleden dan ook op om dit besluit van tafel te vegen tijdens het debat over gas- en zoutwinning op 15 september.”

Manifest: Laat het Wad met rust!
Eerder al riepen de twee Statenfracties, samen met nog drieëndertig andere Staten- en raadsfracties uit het Noorden, de Tweede Kamer en de minister op om te stoppen met gaswinning onder de Waddenzee.

Negatief advies van Gedeputeerde Staten
Ook Gedeputeerde Staten heeft in haar adviesbrief over de vergunning voor gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard zich duidelijk uitgesproken TEGEN deze gaswinning.

Manifest van Friese Overheden in 2016
In 2016 spraken alle gemeenten en de provincie zich uit tegen gaswinning. Zie hier het manifest.