Fracties willen onderzoek redzaamheid maatschappelijke organisaties

De Statenfracties GrienLinks, D66, SP, PvdD en 50PLUS willen weten wat het effect is van het stoppen van structurele provinciale subsidies aan maatschappelijke organisaties. Ze zijn bezorgd dat sommige organisaties dreigen te verdwijnen of minder taken kunnen uitvoeren. Ze stellen vragen aan het Friese college.

Lees hier de antwoorden van het college

Tot 2017 kreeg een aantal maatschappelijke organisaties, waaronder Zorgbelang, FSU, discriminatiemeldpunt Tumba en COC Fryslân, jaarlijks subsidie van de provincie. Vanwege de decentralisatie van sociale taken van de provincie naar de gemeenten besloten de Provinciale Staten in 2016 om deze structurele subsidies te beëindigen. Dit zou voortaan onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen.

GrienLinks Statenlid Elsa van der Hoek namens de vijf fracties: “Maar gemeenten kunnen of willen lang niet altijd dat gat opvullen. Veel gemeenten hebben tekorten of vinden dat de organisaties er voor heel Friesland zijn, niet alleen voor inwoners in hun gemeente. Door het wegvallen van die subsidies zijn organisaties als Hoor Friesland en FSU al omgevallen. En nu hebben meer organisaties moeite om nog rond te komen en hun taken uit te kunnen voeren. Sommige hebben zelfs een noodoproep gedaan. Het gaat om organisaties die in Fryslân opkomen voor inwoners die hulp, advies of een veilige plek nodig hebben, zoals patiënten en mensen die te maken hebben met discriminatie en uitsluiting. Het kan toch niet zo zijn dat we ze maar tussen wal en schip laten vallen en geen vinger uitsteken?”

In 2017 heeft de Noordelijke Rekenkamer in een rapport “Op eigen benen” over het stopzetten van deze provinciale subsidies de aanbeveling gedaan om onder meer een werkconferentie van provincie en gemeenten te houden om het effect op de organisaties en hun werk nog eens te bekijken. De Friese Staten hebben deze aanbeveling niet uitgevoerd maar alleen ter kennisgeving aangenomen. De fracties vragen nu de effecten alsnog te onderzoeken en met gemeenten in gesprek te gaan om te kijken hoe deze organisaties behouden kunnen blijven.