Fracties willen onderzoek redzaamheid maatschappelijke organisaties

De Statenfracties GrienLinks, D66, SP, PvdD en 50PLUS willen weten wat het effect is van het stoppen van structurele provinciale subsidies aan maatschappelijke organisaties. Ze zijn bezorgd dat sommige organisaties dreigen te verdwijnen of minder taken kunnen uitvoeren. Ze stellen vragen aan het Friese college.

Lees hier de antwoorden van het college

Tot 2017 kreeg een aantal maatschappelijke organisaties, waaronder Zorgbelang, FSU, discriminatiemeldpunt Tumba en COC Fryslân, jaarlijks subsidie van de provincie. Vanwege de decentralisatie van sociale taken van de provincie naar de gemeenten besloten de Provinciale Staten in 2016 om deze structurele subsidies te beëindigen. Dit zou voortaan onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen.

GrienLinks Statenlid Elsa van der Hoek namens de vijf fracties: “Maar gemeenten kunnen of willen lang niet altijd dat gat opvullen. Veel gemeenten hebben tekorten of vinden dat de organisaties er voor heel Friesland zijn, niet alleen voor inwoners in hun gemeente. Door het wegvallen van die subsidies zijn organisaties als Hoor Friesland en FSU al omgevallen. En nu hebben meer organisaties moeite om nog rond te komen en hun taken uit te kunnen voeren. Sommige hebben zelfs een noodoproep gedaan. Het gaat om organisaties die in Fryslân opkomen voor inwoners die hulp, advies of een veilige plek nodig hebben, zoals patiënten en mensen die te maken hebben met discriminatie en uitsluiting. Het kan toch niet zo zijn dat we ze maar tussen wal en schip laten vallen en geen vinger uitsteken?”

In 2017 heeft de Noordelijke Rekenkamer in een rapport “Op eigen benen” over het stopzetten van deze provinciale subsidies de aanbeveling gedaan om onder meer een werkconferentie van provincie en gemeenten te houden om het effect op de organisaties en hun werk nog eens te bekijken. De Friese Staten hebben deze aanbeveling niet uitgevoerd maar alleen ter kennisgeving aangenomen. De fracties vragen nu de effecten alsnog te onderzoeken en met gemeenten in gesprek te gaan om te kijken hoe deze organisaties behouden kunnen blijven.

Eén antwoord op “Fracties willen onderzoek redzaamheid maatschappelijke organisaties”

 1. Beste mensen,

  Ik heb al even gereageerd en ingesproken bij Sanne van Wees.
  Heel goed dat dit beleid wordt geëvalueerd. Wij zijn destijds ook wegbezuinigd zonder dat met gemeenten waterdichte afspraken waren gemaakt over continuïteit.
  1) Dit soort organisaties kunnen inderdaad niet per gemeente afzonderlijk gefinancierd worden. De gemeenten hebben het geld er niet voor of niet voor over omdat men denkt dat het geld naar andere gemeenten gaat.
  2) Deze organisaties doen geen lokaal WMO-werk, maar geven doorgaans over heel de provincie steun aan projecten en processen, en vooral aan mensen in emancipatoire of andere sociale vrijwilligersorganisaties, waar het lokale welzijnswerk geen aandacht aan kan besteden. Dat is geen onwil, maar vaak het gevolg van bezuinigingen en deels ook omdat de problematiek zich op lokaal niveau onvoldoende afspeelt. In die leemten waren juist de Friese M.O.’s actief. Complementair aan wat lokaal nodig en haalbaar was.
  3) Het is voor ons niet doenlijk om bij alle gemeenten het sociale domein en alle regelingen etc. te volgen. Daar hebben we destijds ook voor gewaarschuwd.
  4) Fryslân heeft een mooie schaal om een aantal zaken provinciaal aan te pakken. Er kunnen geen 14 COC’s, Tumba’s etc. bestaan.
  5) Ons is toen de belofte gedaan dat er provinciale Sociale Fondsen zouden komen, waarmee wij weer verder zouden kunnen. Dat mag ook wel goed geëvalueerd worden. Onze ervaring is dat het tijdelijke fondsen waren (Kansenfonds), dat het voor provinciale organisaties niet goed werkbaar is omdat het in een van de vijf regio’s moet worden uitgevoerd, dat er maximaal 3 projecten per jaar aangevraagd mogen worden (let wel: aangevraagd, niet toegekend), dat de voorwaarden steeds meer beperkingen kregen (aanvankelijk mochten personeelskosten meegenomen worden, later niet meer) en dat het over veel schijven gaat met een regionale beoordelingscommissie, een zeer tijdrovende klus, zowel voor ons als voor de provincie en Streekwurk.

  Dit eerst maar even, ik kom er graag op terug.

Reacties zijn gesloten.